lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Tổng hợp thông tin chiến tranh điện toán Anonymous, Hoa Kỳ, Liên Âu, Liên bang Nga, Nhà nước hồi giáo và Trung cộng :

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Một Cơ Hội Lớn Biến Thành Thảm Kịch

Ngày 30-4-1975 đất nước thống nhất trong những điều kiện lý tưởng cho đảng cộng sản.  Họ được cả thế giới ngưỡng mộ. Trong nước, ngay cả những người chống cộng và đã tận tình bảo vệ chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũng không phủ nhận sự vinh quang của họ. Mọi người Việt Nam đều cùng một nhận định: ba mươi năm tương tàn đã quá đủ và đã đến lúc đất nước phải hàn gắn những vết thương để đứng dậy và đi tới.  Không ai phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản, ý chí đoàn kết dân tộc để xây dựng tương lai lên cao như chưa bao giờ thấy. Một cơ hội ngàn năm một thuở cho Việt Nam và cho đảng cộng sản.

Nếu lúc đó ban lãnh đạo cộng sản thực hiện hoà giải và hòa hợp dân tộc trong một nước Việt Nam dân chủ như đã hứa hẹn họ có tất cả mọi triển vọng để thành công lớn và đi vào lịch sử một cách rực rỡ, vẻ vang. Họ tuyệt đối không có đối thủ, chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã sụp đổ hoàn toàn và không để lại một chính đảng nào. Ngay cả trong một chế độ dân chủ thực sự đảng cộng sản cũng có thừa thời gian để sửa chữa những vấp váp không tránh khỏi lúc ban đầu và tiếp tục cầm quyền với tất cả sự chính đáng vinh quang trong rất nhiều năm.
Bối cảnh thế giới cũng không thể thuận lợi hơn. Tất cả mọi nước dân chủ phát triển, kể cả Hoa Kỳ, đều công khai bày tỏ thiện chí muốn hợp tác với Việt Nam và giúp Việt Nam nhanh chóng phục hồi sau chiến tranh. Thuận lợi hơn nữa là cả Trung Quốc cũng mong muốn như vậy. Trung Quốc vừa đang sáp lại với phương Tây vừa đang xung đột lớn với Liên Xô và không mong muốn gì hơn là một nước Việt Nam không quá lệ thuộc Liên Xô ở phía Nam.

Nhưng ban lãnh đạo cộng sản đạo làm ngược hẳn lại tất cả những gì hiển nhiên phải làm. Thay vì hòa giải dân tộc họ đã thực hiện một chính sách chiếm đóng, hạ nhục và bỏ tù tập thể đối với miền Nam. Trước bàn tay thân thiện đưa ra của các nước dân chủ phát triển họ đã giơ lại quả đấm. Họ thách thức Trung Quốc và chọn phục tùng Liên Xô, tự cho mình vai trò mũi nhọn tiến công của phong trào cộng sản thế giới, hò hét "tính hơn hẳn" của chủ nghĩa Mác-Lênin và sự giẫy chết sắp tới và không thể đảo ngược được của chủ nghĩa tư bản. Đảng Lao Động đổi tên thành Đảng Cộng Sản Việt Nam, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Đánh tư sản, đánh thương nghiệp, xây dựng "con người mới xã hội chủ nghĩa", một con người máy mà bộ óc chỉ biết có chủ nghĩa Mác-Lênin.

Kết quả thế nào mọi người đã thấy: tụt hậu bi đát, tham nhũng kinh khủng, mất đất, mất biển, mất đảo, phục tùng run sợ một Trung Quốc mà trước đây mình đã không tiếc lời mạt sát. Chính đảng CSVN cũng đã là nạn nhân của sự tha hóa này. Nó không còn là một chính đảng đúng nghĩa và thực ra cũng không còn là đảng cầm quyền. Nó chỉ còn là đội bảo vệ hung bạo của giai cấp đỏ, một giai cấp tư sản lưu manh.

Ngày 30-4-1975 sẽ ở lại lịch sử như là một cơ hội ngàn năm một thuở biến thành đại họa, như là sai lầm to lớn và toàn bộ nhất mà một chính quyền đã làm trong lịch sử nước ta từ ngày dựng nước, có lẽ chỉ so sánh được với sai lầm mà đảng cộng sản sắp làm trong đại hội 11 sắp tới nếu vẫn ngoan cố giữ nguyên đường xưa lối cũ.

Ban biên tập Báo Tổ Quốc

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site