Trúc Lâm Yên Tử
Trang Sử VIỆT Đề Tên Người Quả Cảm - Khí Hào Hùng Rạng Ngời Mãi Ngàn Sau

 

- Đau Thương -

Trời hởi ! ai nghe chẳng đoạn trường?
Hồ ơi gieo chi cảnh tang thương...!
Bởi muốn cơ đồ nên thủ đoạn,
Pháo dập, dân đen phải chết đường...

2. Ôi ! ác làm chi ác vậy trời?
Tham tàn, khát máu, chuyện như chơi!
Xua quân chiếm đất vùi con rạ,
Khói lữa lan tràn, thịt máu rơi...

3. Ngồi vững mẹ còn ráng chạy cơ !
Giá nào cũng không bỏ con thơ.
Cố sức bám theo đoàn di tản,
Kìa chú Quốc gia vẩy tay chờ !

4. Mẹ hứa mà sao chẳng giữ lời?
Cùng con đi hết đoạn đường đời.
Mới đó hóa thành thân giá lạnh,
Sao đành đi vội mẹ hiền ơi !!!

5. Chạy chạy...mau lên...chạy em ơi !
Trời ơi sao như thế em tôi...!!!???
Chúa ơi thương xót dùm trẻ dại,
Hoàn kiếp dương trần chớ bắt trôi...

6. Cộng sản cuồng điên pháo đô thành,
Nhà tan phố sập đổ tanh bành !
Róc két ngang đầu như én lượn,
Xác người vô tội lợm mùi tanh...

7. Lúc rãnh xin Trời ngó xuống coi,
Bè lũ Hồ gian diệt giống nòi.
Tàn ác dã man hơn phát xít,
Mấy triệu con Rồng phải đi toi !

8. Hỏi xác thân đây phải con người?
Ai cho quyền chết vậy, than ôi !?
Nguyền rũa đời đời quân cướp nước,
Trời thiêng truyền sét điện Thiên Lôi:

9. Khiếu cáo Hoàng Thiên đả lăng HỒ !
Đốt tan xác cáo phá tan mồ !
Hồn hắn giam xiềng Vô Gián Ngục, (nơi hỏa ngục)
Trả hờn sông núi, thỏa cam lồ.

10. Hỡi lũ tà quyền độc thế gian :
Trường Chinh, Lê Duẫn...bọn hung hoang,
Thọ, Giáp, Đồng, Anh, Phiêu, Dũng, Mạnh...
Rứa, Lương, Mười, Kiệt, Triết...sài lang...v.v...

11. Còn sống hay là đã thác rồi,
Chúng mày gian ác đám cộng tồi.
Quan chó tay sai Tàu Mao, Mác
Phi nhân, súc vật nhất mà thôi !

12. Mấy chục năm trời cũng có dư,
Tập đoàn thống trị chúa đầu tư:
Cướp đất buôn người, dâng lãnh thổ,
Tội ác biên đầy vạn trúc thư !

13. Tức nước thì e phải vở bờ !
Bạo quyền đàn áp, lẽ nào ngơ?
Giặc Hồ vô đạo: Trời tru diệt,
Đứng dậy, hay là chóng mắt chờ !?

KT - Ngày 04/8/2010

 

Lịch Sử Việt Nam, Lịch Sử Việt Nam, Lịch Sử Việt Nam, Lịch Sử Việt Nam, Lịch Sử Việt Nam