lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

***

Nhật ký biển đông Việt Nam: Tưởng-niệm thiết lập chế độ cộng hòa lần đầu tiên 26.10.1956 tại Việt-Nam

Chủ đề:Chôn vùi hẳn Cơ chế CSVN
để Thăng hóa Xã hội & Phát triển Kinh tế:
 
TƯỞNG NIỆM THIẾT LẬP
CHẾ ĐỘ CỘNG HÒA
LẦN ĐẦU TIÊN 26.10.1956 TẠI VIỆT NAM
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 26.10.2017

quốc khánh việt nam cộng hòa 26-10-1956, tổng thống ngô đình diệm

Đã nhiều lần, Ông NGÔ ĐÌNH DIỆM từ chối không nhận chức Thủ tướng do Vua BẢO ĐẠI đề nghị. Nhưng lần ở Paris năm 1954, trước đe dọa chia đôi đất nước do âm mưu của Hồ Chí Minh với Pháp, Hoàng đế BẢO ĐẠI đã phải nhấn mạnh với Ông NGÔ ĐÌNH DIỆM hai điểm khiến Ông không thể từ chối: (1) Đất đang lâm nguy trầm trọng bị  Thực dân Pháp và Quốc tế Cộng sản chia cắt; (2) Lòng yêu nước nơi Ông NGÔ ĐÌNH DIỆM mà Hoàng đế BẢO ĐẠI đã từng biết rõ. Đụng tới hai điểm đó, thì Ông NGÔ ĐÌNH DIỂM không thể từ chối chức vụ Thủ tướng nữa.

Ông NGÔ ĐÌNH DIỆM chỉ xin Vua BẢO ĐẠI hai điều và chấp nhận trở về nước làm Thủ tướng. Hai điều đó là (1) Được toàn quyền về Quân đội và (2) Được toàn quyền về Dân sự. Được sự chấp thuận của Vua BẢO ĐẠI, Ông đã trở về nước với nội tình hoàn toàn rối ren: quân đội Pháp vẫn hiện diện, đồng thời với những lực lượng võ trang của các Giáo phái.

Trong một tình hình chia rẽ các lực lượng võ trang như vậy, đồng thời với sự chia đôi đất nước và hậu quả là hơn một triệu đồng bào từ Bắc di cư vào Nam tìm Tự do.

Thủ tướng NGÔ ĐÌNH DIỆM phải bình tĩnh lắm để gỡ rối hoàn cảnh. Ông đã can đảm đi đến những kết quả sau đây:

* Giải quyết vấn đề định cư gần 1 triệu người di cư từ Bắc vào Nam
* Đoàn kết lại được những lực lượng võ trang của các Giáo phái
* Liên kết những khuynh hướng Chính trị của các Nhóm, Đảng và Giáo phái

Một điểm quan trọng là cuộc Họp của những khuynh hướng Chính trị đã đưa đến quyết định truất phế Vua BẢO ĐẠI  để trao toàn quyền cho Thủ tướng NGÔ ĐÌNH DIỆM TRONG VIỆC TIẾN TỚI THIẾT LẬP MỘT THỂ CHẾ Chính trị TỔNG THỐNG CHẾ dựa trên Tinh thần CỘNG HÒA phát xuất từ Cách Mạng Pháp 1789.

3 Quyền Nhân Bản từ Cách Mạng Pháp

Người ta gọi đây là cuộc Đại Cách Mạng Pháp chấm dứt Chế độ Phong kiến cấu kết Lực lượng Thế quyền Vua Chúa và Thần quyền Tôn giáo. Cuộc Đại Cách Mạng cũng nêu ra  3 Quyền gắn liền với con người làm nền tảng cho những Hiến Pháp  của các Chế độ CỘNG HÒA Tổng Thống Chế, của Chế độ CỘNG HÒA Liên Bang hay của Chế độ Quan chủ Lập Hiến. Dù chế độ nào mặc lòng, điều quan trọng là HIẾN PHÁP mà nền tảng đặt trên 3 quyền căn bản của người dân: Tự do, Bằng nhau và Huynh đệ

Tự do (LIBERTE)

Quyền TỰ DO (Liberté) gắn liền với mỗi cá nhân  chứ không phải là ai khác ban tặng cho. Nó là bản tính của mỗi người sinh ra. Tự do là bản tính gắn liền với con người mà ngay Thiên Chúa cũng không thể lấy đi được.

Bằng nhau (EGALITE)

Mọi người sinh ra đều có những quyền giống nhau, không phân biệt giai cấp, sắc tộc, nòi giống, giới phái nam nữ. Mọi người đều có quyền mưu sinh cho mình. Trước Pháp luật của Xã hội, các Cá nhân đều có quyền như nhau.

Huynh đệ (FRATERNITE)

Trong cuộc sống Xã hội, những Cá nhân đối xử với người khác và được đối xử  trong tình Huynh đệ (Fraternité) chứ không nhìn nhau trong sự thù địch. Đây là bản tính đến từ ảnh hưởng của Văn minh Thiên Chúa Giáo. Điều răn thứ hai của Thiên Chúa Giáo là “Hãy thương yêu người khác như chính mình vậy!”

Khai sinh nền CỘNG HÒA NGÀY 26.10.1956 tại Việt Nam

Đây là sự hãnh diện cho Dân Tộc Việt Nam. Nếu chúng ta lấy Chế độ Cộng sản ra để so sánh, thì Quyền lực Cai trị của CSVN hiện nay vẫn chưa được Dân Tộc đồng thuận trao phó. Chế độ Cộng sản là một Chế độ do Hồ Chí Minh và đảng CSVN dùng bạo lực và xảo trá áp đặt lên Dân Tộc Việt Nam. Chưa bao giờ có một cuộc Trưng Cầu Dân Ý bầu cử TỰ DO để chấp nhận Thể chế Chính trị Cộng sản này. Đó là Quyền lực “De Facto” mà Dân phải cúi đầu chấp nhận vì sợ sự đàn áp.

Ngược lại tại Miền Nam Vĩ Tuyến 17, sau khi Thủ tướng NGÔ ĐÌNH DIỆM ra lệnh cho Quân Đội Pháp xuống tầu ra khỏi Việt Nam, Ông đã cho tiến hành bầu cử Quốc Hội Lập Hiến. Một Hiến Pháp dựa trên 3 Quyền Nhân bản trên đây được soạn thảo cho một THỂ CHẾ CỘNG HÒA TỔNG THỐNG CHẾ.

Sau những ngàn năm dưới Bảo hộ của Tầu, rồi qua các Chế độ Vua Chúa và những chục năm dưới Thực dân Pháp, Dân Tộc Việt Nam được quyền Tự do định đoạt cho Thể Chế Chính Trị của mình. NGÀY DÂN TỘC VIỆT NAM QUYẾT ĐỊNH NỀN CỘNG HÒA LÀ NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 1956. Chúng ta tưởng niệm ngày trọng đại này.

Đôi Lời Kết Luận

Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã âm mưu cùng Pháp chia đôi đất nước ở Vĩ Tuyến 17. Miền Nam Vĩ Tuyến thiết lập một Thể chế Nhân bản. Người Dân sống trong an lành. Nhưng CSVN đã theo chỉ thị của Nga, Tầu & Cộng sản Quốc tế làm cuộc xâm lăng Miền Nam và áp đặt Chế độ Cộng sản ngoại lai lên toàn lãnh thồ năm 1975.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 26.10.2017
Web : http://VietTUDAN.net
Facebooks :  (1) Phuc Lien Nguyen  & (2) TU-DAN (TUdoDANchu)
Chú thích : Một số người vì phe nhóm, đã cố tình viết lệch lạc về Lý Lịch của tôi, nên tôi xin phép cho ở đây cái Link Lý Lịch NGUYỄN PHÚC LIÊN như sau :  http://www.viettudan.net/36984/index.html

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site