lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

TBT Nguyễn Phú Trọng «ngã ngựa« Chính Trường Việt Nam Thay Đổi ? Cộng Sản Việt Nam Ngày Rời Xa Mẫu 

N 10TV

Streamed live 18 hours ago

 

Trùng tang cộng sản: Trần đại Quang, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nguyễn phú Trọng (đã chết) và Tô Lâm (sẽ chết) 

Một tuần đầu Tháng Mười đầy ắp sự kiện: Mỹ nổi điên Chệt hoá khùng! 

 

Hoà thượng Thích Thông Lai công bố 5 BẰNG CHỨNG TBT Nguyễn Phú Trọng ĐÃ CHẾT 

 

TT THÍCH THÔNG LAI_XIN YÊU CẦU QÚY VỊ KIỂM CHỨNG... 

 

Sấm Trạng Trình đã linh ứng khi Nguyễn Phú Trọng tự phong làm Chủ Tịch

http://www.truclamyentu.info/sam-trang-trinh-linh-ung-khi-nguyen-phu-trong-lam-chu-tich.html

Tháng 5 năm 2018, tại tỉnh Thái Bình, một nhóm khảo cổ đã khai quật được một bia ký có ghi hai câu thơ sau đây: 

"Bỉnh chúc vô minh quang tận diệt-

Trọng ngân bạc phúc sản tiêu vong

Tiếng Việt : Người cầm đèn không ánh sáng bị tiêu diệt, Kẻ thờ tiền ít phúc tài sản sẽ không còn.

Nói một cách nôm na: Trần Đại Quang sẽ bị tận diệt bởi Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc và chế độ cộng sản sẽ tiêu vong. 

NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐÃ BỊ THANH TRỪNG chết

TIN TUYỆT MẬT TỪ BỘ CHÍNH TRỊ LÀM RUNG CHUYỂN BA ĐÌNH 

Trọng Lú Bị Ám Sát! Bàn Tay Bắt Ấn Truy Hồn Trần Đại Quang! WTO và Dầu Hỏa Trung cộng! 

 

NGUYỄN PHÚ TRỌNG KHÔNG CÓ MẶT TRONG LỄ TANG ĐỔ 10 

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed
free counters

un compteur pour votre site