lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

 

***

Thương tưởng Người Nhạc sĩ tài hoa : Cố Đại tá Nguyễn văn Đông

Nhạc sĩ – Đại tá Nguyễn Văn Đông

Nhạc sĩ – Đại tá Nguyễn Văn Đông

chiều mưa biên giới, Nguyễn Văn Đông

chiều mưa biên giới, Nguyễn Văn Đông

chiều mưa biên giới, Nguyễn Văn Đông

 

 

Đám táng cố nhạc sĩ Đại tá Nguyễn Văn Đông

SÀI GÒN NÍN THỞ TRONG ĐÁM TANG NGƯỜI NHẠC SĨ TÀI HOA - NGƯỚI LÍNH CŨ PHƯƠNG NAM - CHẾ ĐỘ VIỆT NAM CỘNG HÒA (VNCH) ĐÃ HỒI SINH QUA ĐÁM TANG CỐ NHẠC SỈ ĐẠI TÁ NGUYỄN VĂN ĐÔNG VÀO THÁNG 2/2018 - NGƯỜI LÍNH VNCH CÒN Ở LẠI VÙNG ĐẤT DO CỘNG KIỂM SOÁT VẨN KHÔNG BAO GIỜ QUÊN TÌNH CHIẾN HỮU - TÌNH ĐỒNG ĐỘI QUA CUỘC CHIẾN NĂM XƯA - CHẾ ĐỘ NHÂN BẢN ĐÃ BỊ NHIỀU THẾ LỰC XÓA TÊN NHƯNG NGƯỜI VNCH VẨN LUÔN HIỆN HỮU Ở MỘT ĐÔ THÀNH ĐÃ BỊ MẤT TÊN VÀ KHẮP NƠI TRÊN TOÀN CỎI VN.

MỘT CẢNH TƯỢNG NGÂM NGÙI VÀ RƠI NƯỚC MẮT VỚI HAI HÀNG LÍNH CŨ ĐỨNG NGHIÊM CHÀO VỊ THẦY - NGƯỜI ĐÀN ANH KHẢ KÍNH ĐÃ XA LÌA NHÂN THẾ NHƯNG ĐỂ LẠI CHO ĐỜI NHỮNG BẢN TÌNH CA VỀ NGƯỜI LÍNH VNCH BẤT TỬ..

CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI ANH ĐI VỀ ĐÂU ? ANH ĐÃ THẬT SỰ ĐI RỒI NHƯNG TRONG TIM MỌI NGƯỜI VN ANH VẨN CÒN SỐNG MẢI CHO DẦU VỚI 10 NĂM TÙ CAY ĐẮNG QUA SỰ TRẢ THÙ HÈN MỌN VÀ MAN RỢ CỦA VGCS - NGÀY ANH BỊ TRẢ VỀ NHƯ MỘT CÁI XÁC KHÔ VỚI ĐỦ MỌI BỆNH TẬT TRONG TÌNH CẢNH THẬT TUYỆT VỌNG -

ANH TỪ CHỐI CT/HO ĐỊNH CƯ TẠI HK MUỐN Ở LẠI ĐỂ ĐƯỢC CHẾT TRÊN QUÊ HƯƠNG - CHO DẦU LÀ QUÊ HƯƠNG KHÔNG CÒN LÀ CỦA MÌNH - MAY MẮN ANH CÓ ĐƯỢC NGƯỜI VỢ HIỀN - MỘT NGƯỜI PHỤ NỬ VN THỦY CHUNG VỚI NGƯỜI ĐÃ ĐI VÀO CUỘC CHIẾN VÀ CŨNG NGẢ XUỐNG TỪ CUỘC CHIẾN OÁI OĂM MÀ MÌNH KHÔNG ĐƯỢC LÀM CHỦ ĐỂ TỰ BẢO VỆ MÌNH - CHỊ NGUYỆT THU ĐÃ TẬN TÌNH CHĂM SÓC CHO ANH ĐẾN HƠN 30 NĂM SAU ANH MỚI THANH THẢN RA ĐI...

Đám táng cố nhạc sĩ Đại tá Nguyễn Văn Đông

Đám táng cố nhạc sĩ Đại tá Nguyễn Văn Đông

Đám táng cố nhạc sĩ Đại tá Nguyễn Văn Đông

Đám táng cố nhạc sĩ Đại tá Nguyễn Văn Đông

Đám táng cố nhạc sĩ Đại tá Nguyễn Văn Đông

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site