lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

 

***

THƯ MỜI THAM DƯ BUỔI RA MẮT SÁCH TRẬN CHIẾN TÌNH BÁO, PHẢN TÌNH BÁO, GIỮA VIỆT NAM CỘNG HÒA/CIA VÀ CỤC TÌNH BÁO CỘNG SẢN HÀ NỘI [ 1955-1975]

THƯ MỜI

Trân trọng kính mời Đồng Bào, quý Chiến Hữu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa  tham dự buổi ra mắt tác phẩm:

TRẬN CHIIẾN TÌNH BÁO, PHẢN TÌNH BÁO, GIỮA VIỆT NAM CỘNG HÒA/CIA VÀ CỤC TÌNH BÁO CỘNG SẢN HÀ NỘI [ 1955-1975].

TÁC GIẢ LIÊN THÀNH

Tại Thư Viện Việt Nam.

 Địa chỉ: 10872 Westminster Ave, Suite 214 [Góc Euclid],
Garden Grove, CA. 92836. USA.
 Phone: 714-657-5500 

Chúa Nhật, ngày 25 tháng  3  năm 2018.
Vào hồi 10:00 sáng.

Trân trọng cám ơn, và kính mời tham dự.

Liên Thành.
Orange County,CA.USA.  
Cell phone: 626-257-1057
Email :nguyenphuclt1966@gmail.com
                                       
CHƯƠNG TRÌNH BUỔI RA MẮT SÁCH  

Điều khiển chương trình :     Ông Dzu Miên [MC]
-Đôi lời của MC:  Ông Dzu Miên
-Chào Quốc Kỳ, Quốc Ca, Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ.
-Phút mặc niệm để tưởng nhớ…

DIỄN GIẢ:
1/ Giới thiệu tác giả, tác phẩm:
Cựu Thiếu Tá Không Lực VNCH Bằng Phong Đặng văn Âu.
 
2/Trình bày nội dung tác phẩm:
Tác giả Liên Thành
 
5/Thính giả đặt câu hỏi.
 
BAN TAM CA HOÀI HƯƠNG SẼ TRÌNH DIỄN NHẠC ĐẤU TRANH,QUÊ HƯƠNG, SAU MỖI DIỄN GIẢ TRÌNH BÀY

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site