lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

 

***

Thông báo hội người Việt tỵ nạn cộng sản tại Frankfurt

 Quốc kỳ Việt Nam

Kính thưa Quý vị Đại diên Tổ Chức, Đoàn Thể, Cơ Quan Truyền Thông Người Việt Quốc Gia chống cộng tại Hải Ngoại,

Kèm theo đây kính gửi đến Quý vị về những sinh hoạt sắp tới của Cộng Đồng NVTNcs tại Frankfurt và vùng phụ cận, để kính nhờ Quý vị hỗ trợ trong việc đăng tải và  phổ biến đến Đồng Hương NVTNcs để cùng tường.

Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ dưới mọi hình thức của Quý Vị!

Kính

TM. Ban Tổ Chức

Võ, Hùng Sơn

Không thể bất bạo động mà hãy hành động

HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN TẠI FRANKFURT VÀ VÙNG PHỤ CẬN
Verein der vietnamesischen Flüchtlinge in Frankfurt und Umgebung e.V.
- gemeinnützig anerkannt –
Registrier-Nummer: 7779 Amtsgericht Frankfurt am Main
c/o. Vo, Hung-Son; Wegscheidestr.37; 60435 Frankfurt/M.; Tel.: 069/95412691; Email:   hoinvtntaiffm@gmail.com

Frankfurt/M, ngày 12  tháng 03  năm 2018

Thông Báo

Sinh hoạt cộng đồng NVTNcs tại Frankfurt

Kính thưa Quý vị Đại diện quý Tổ chức, Đoàn thể và Đồng hương NVTNcs

Thay mặt ban chấp hành Hội NVTNcs tại Frankfurt, chúng tôi kính thông báo đến Quý vị về những sinh hoạt thuờng niên của hội NVTNcs tại Frankfurt như sau:

Nhân dịp tưởng niệm ngày Quốc Hận lần thứ 43 vào ngày thứ bảy 28.04.2018 Hội NVTNcs tại Frankfurt liên kết với các Tổ chức, Đoàn thể quanh vùng tổ chức cuộc biểu tình trước Tổng lãnh sự Việt cộng tại Frankfurt và tuần hành vào phố chính nhằm tố cáo tôi ác dã man và hành vi bán nước hại dân của tà quyền Việt cộng.

Hội NVTNcs tại Frankfurt đã ghi danh tham gia ngày Diễn Hành Văn Hóa, tuần hành trên đường phố Frankfurt cùng với các sắc dân khác tại Frankfurt vào ngày thứ bảy 16.06.2018 nhằm trinh bày về văn hóa, phong tục truyền thống dân tộc Việt với người dân bản xứ.

Tổ chức hội mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 của cộng đồng NVTNcs tại Frankfurt vào ngày thứ bảy 09.02.2019 tại hội trường Saalbau Titus Forum, Nordweststadt Frankfurt.

Chúng tôi kính thông báo đến quý Tổ chức, Đoàn thể và Đồng hương về thời hạn tổ chức sinh hoạt của cộng đồng NVTNcs tại Frankfurt như trên và rất mong sự hỗ trợ, hợp lực của quý Tổ chức, Đoàn thể, Đồng hương trong những sinh hoạt nêu trên.

Trân trọng kính chào trong tinh thần đoàn kết để củng cố và phát triển cộng đồng.

TM. Hội NVTN tại Frankfurt và vpc
Hội Trưởng

Võ, Hùng Sơn
******Chúng tôi sẽ gửi thông báo chương trình chi tiết về cuộc biểu tình Quốc Hận lần thứ 43 sau.
*******Đính kèm: - tờ chương trình biểu tình 30.4.2018 và Diễn Hành Văn Hóa tại Frankfurt

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site