lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

Tóm tắt: Phan Kỳ Nhơn cho Đàm Vĩnh Hưng vào Bolsa, rồi kêu gọi người dân biểu tình chống ; Trong cuộc biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng, Phan Kỳ Nhơn cho người ra để khiêu khích cảnh sát. Lẽ đương nhiên cảnh sát phải thi hành nhiệm vụ của họ. Và ông Nhơn dùng sự kiện này để làm khó thị trưởng Westminster, ông Tạ Đức Trí cũng như ông Tyler Diệp với mục đích ủng hộ cho ứng cử viên đảng Dân Chủ trong mùa bầu cử sắp diễn ra trong hai tuần nữa...-ngưng trích-

Mời nghe: 

Giải mã đám «thổ tả» gốc Việt kỳ 25: Cho Đàm Vĩnh Hưng vào Bolsa rồi biểu tình chống

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/giai-ma-thoi-su_tran-nhat-phong_cho-dam-vinh-hung-vao-bolsa-roi-bieu-tinh.html

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed
free counters

un compteur pour votre site