lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 11-11-2015

Uỷ ban Thanh Lý Tài sản chùa Phật Quang của Sư Giác Đẳng là tổ chức bất hợp pháp trong việc hoàn trả tiền nợ mua chùa Phật Quang và sẽ gây hậu hoạ cho chính Giáo hội Mẹ : GHPGVNTN

Web: http://www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=2557
http://pttpgqt.org/2015/11/11/uy-ban-thanh-ly-tai-san-chua-phat-quang-cua-su-giac-dang
PDF: http://www.queme.net/vie/doc/Tcbc_2015-11-11_Uy_ban_Thanh_ly_tai_san_chua_Phat_Quang_la_to_chuc_bat_hop_phap.pdf

PARIS, ngày 11.11.2015 (PTTPGQT) - Nhiều vị Phật tử gọi điện hay viết thư hỏi Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế về sự kiện tại sao đã có Uỷ ban Thanh lý Tài sản Chùa Phật Quang do Sư Giác Đẳng hình thành tại Đại hội Bán Chùa ở thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ, hôm 8, 9 và 10 tháng 10 vừa qua, để thanh toán nợ nần, mà nay Hoà thượng Thích Huyền Việt, Xử lý Thường vụ Văn phòng II Viện Hoa Đạo GHPGVNTN, lại cho thành lập Uỷ ban Thanh tra Tài chánh Chùa Phật Quang  ?

Câu hỏi đặt ra, là ai hay Uỷ ban nào có quyền xử lý các món nợ cho vay dài hay ngắn hạn của đồng bào Phật tử đã đóng góp trong năm 2014 để tạo mãi chùa Phật Quang toạ lạc tại 17101 A Lane – Thành phố Huntington Beach – California 92647 – USA.

Tính cách pháp lý của 2 Uỷ ban nói trên như thế nào  ?

Chúng tôi đã gọi điện cho Văn phòng Tổ hợp Luật sư The Tammy Tran Law Firm tại Houston nêu câu hỏi trên với giới Luật gia Hoa Kỳ, thì được trả lời như sau  :

Cái gọi là “Uỷ ban Thanh lý Tài sản Chùa Phật Quang” của  Sư Giác Đẳng không có tư cách pháp lý, vì Sư Giác Đẳng đã từ chức Ủy viên trước phiên họp ngày 18 tháng 8 năm 2015.  (Xin xem TEX. BUS. ORG. CODE § 22.211.) Cuộc bỏ phiếu bầu chọn những người “được cho là” 6 tân Ủy viên Hội Đồng Quản trị không hợp pháp vì không có mặt bà Ỷ Lan là một ủy viên chính thức cuả Văn phòng II – VHĐ trong Hội đồng Quản trị đăng bạ tại tiểu bang Texas đầu tháng 7 năm 2014 (lúc ấy có 3 Uỷ viên Sư Giác Đẳng, bà Ỷ Lan và Trần Đình Minh). Một phiếu của ông Trần đình Minh không đủ túc số, trong khi cần thiết có đa số phiếu “majority” để biểu quyết việc đưa 6 tân uỷ viên vào Hội đồng Quản trị, hầu có thể bầu ra một tân Hội Đồng Quản Trị , rồi dùng tân Hội đồng này bán ngay chùa Phật Quang trong vòng 3 tuần lễ.

Khi các vị trong Nhóm Sư Giác Đẳng mời gọi những đại biểu tham dự Đại Hội ở San José các ngày 8, 9 tháng 10, 2015 biểu quyết bằng cách giơ tay để thành lập một “Ủy Ban Thanh Lý” trước sự hiện diện của Luật sư Steven  Điêu là một sai lầm. Qua giấy Chứng Nhận Thành Lập Giáo Hội tại Hải Ngoại (Văn Phòng II – Viện Hóa Đạo) (Certificate of Formation) đã nộp cho Văn phòng Thư Ký Tiểu Bang Texas, thì LS Steve Điêu đã xin rằng quyền hạn quyết định công việc điều hành Giáo Hội Con tức VPII – VHĐ đã được giao cho Hội Đồng Quản Trị mà thôi.  Do đó, các Đại biểu tham dự đại hội không phải là Ủy Viên trong Hội đồng Quản trị thì không thể biểu quyết bằng cách giơ tay được.

Tuy nhiên, vì Hội Đồng Quản Trị của các vị trong nhóm Sư Giác Đẳng không phải là một Hội Đồng hợp lệ, nên quyết định bán chùa Phật Quang hay thành lập Ủy Ban Thanh Lý Tài sản Chùa Phạt Quang này bất hợp pháp và bất hợp hiến.

Ngoài ra, theo luật của Hoa Kỳ thì một khi tạo mãi tài sản do sự vay mượn của bá tánh và khi tài sản bị bán đi, thì các món nợ đều phải được thanh toán ngay lập tức (accelerated/acceleration), có nghĩa là không cần biết hạn nợ là một năm, hai năm hay ba năm... người mượn nợ bắt buộc phải dùng số tiền bán tài sản đó để thanh toán. Trong khi đó, chùa Phật Quang đã được bán đi nhưng Cái Gọi Là Ủy Ban Thanh Lý của L.S. Steven Điêu và Sư Giác Đẳng cho biết sẽ chỉ trả lần hồi trong một thời gian dài theo một danh sách “chủ nợ” mà không ai được biết, thế là bất hợp pháp chiếu theo luật pháp Hoa Kỳ.

Thêm vào đó, Cái Gọi Là Ủy Ban Thanh Lý phải chứng minh rằng tiền của người cho vay nợ đưa bằng tiền mặt (cash) phải được Sư Giác Đẳng bỏ ngay vào ngân hàng trong khoảng thời gian đó. Ví dụ như thâu $10,000 thì bản kê khai ngân hàng (Bank Statement) phải cho thấy ngay trên tài khoản ngày hôm ấy, hay ngày hôm sau, số tiền bỏ vào (deposit) $10,000.

Ngoài ra, khi số tiền cho mượn bằng tiền mặt cao hơn $10,000, thì Sư Giác Đẳng hay Ls Steven Điêu phải điền vào mẫu đơn 8300 cho cơ quan tài vụ IRS ngay lúc thu tiền. Họ có thực hiện điều luật pháp Hoa Kỳ yêu sách này hay không  ?

Duy tiền cúng dường thì không cần điền theo mẫu 8300 nếu tổ chức được pháp luật cho miễn thuế.

Nếu số tiền người cho vay cao hơn $10,000, mà Sư Giác Đẳng hay Ls Steven Điêu không nộp mẫu đơn 8300, thì bây giờ Cái Gọi Là Ủy Ban Thanh Lý phải nộp mẫu đơn 8300 (Cash report) lúc bị kiểm tra hay lúc trả tiền. Nếu cứ đưa đại tiền trả lại (Just do it without checking), thì Cái Gọi Là Ủy Ban Thanh Lý phải chịu trách nhiệm trước Toà án, tiền phạt không riêng Cái Gọi Là Ủy Ban Thanh Lý chịu, mà có thể GHPGVNTN cũng chịu chung trách nhiệm.

Mỗi món nợ (transaction) không làm đúng theo quy định của pháp lý Hoa Kỳ có thể bị phạt từ $75,000 trở lên (penalty is up from $75,000). Trách nhiệm này cũng có thể là trách nhiệm của Giáo hội Mẹ.

Cho nên chư vị Phật tử có tiền cho vay để tạo mãi chùa Phật Quang cần cân nhắc kỹ để bảo vệ GHPGVNTN, ngoài sự ly khai làm thiệt hại Giáo hội trên mặt dư luận, còn có chủ mưu tạo những hậu quả lâu dài để hãm hại Giáo hội.

Hiện chúng tôi đang nhờ một Luật sư chuyện việc Thuế vụ để cho biết ý kiến pháp lý (Legal Opinion) về Publication 1544 (xin xem rõ Publication 1544 – Rev. September 2014).

Vì vậy xin quý vị Phật tử từng đóng góp mua chùa Phật Quang theo lời kêu gọi của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Cố Đại lão Hoà thượng Viện trưởng Viện Hoá, Đạo Thích Như Đạt hãy cẩn thận vì khi liên lạc với Cái Gọi Là Ủy Ban Thanh Lý của Nhóm Sư Giác Đẳng – Steven Điêu là liên hệ với một tổ chức ảo đồng thời bất hợp pháp chiếu theo luật pháp Hoa Kỳ như đã trình bày trên đây, đồng thời còn đưa tới hậu hoạn cho Giáo hội như trình bày trên đây.

Và xin hãy liên hệ với Uỷ ban Thanh Tra Tài chánh Chùa Phật Quang do Hoà thượng Thích Huyền Việt, Xử lý Thường vụ Văn phòng II VHĐ, Văn phòng Luật sư The Tammy Tran Law Firm, và Kế toán viên Công chứng, Ông William Stewart, Jr. C.P.A. thành lập nhằm xin Tòa Án cử một Special Master (một cựu Chánh án) để quyết định hồ sơ tiền bạc cho đồng bào Phật tử đã cho Giáo hội mượn ngắn hạn hay dài hạn hoặc hỷ cúng. Vị Special Master và Ủy Ban Thanh Tra Tài Chánh Chùa Phật Quang sẽ không khấu trừ bất cứ phí khoản nào kể cả luật sư phí, và phí tổn cho Special Master và CPA (Kế toàn viên Công chứng).

Trên đây là minh chứng bất hợp pháp của cái gọi là Ủy ban Thanh lý của Dư Giác Đẳng quy chiếu theo luật pháp Hoa Kỳ. Trên phương diện Đạo, tức GHPGVNTN, quy chiếu theo Hiến chương của Giáo hội, thì bức Tâm Thư của Viện Hoá Đạo ban hành ngày 4-11-2015 đã nêu rõ 2 điều trọng yếu  :

Thứ nhất : VIỆN HOÁ ĐẠO PHỦ NHẬN HOÀN TOÀN ĐẠI HỘI TIẾM DANH GHPGVNTN TẠI SAN JOSE, CALIFORNIA, HOA KỲ CÁC NGÀY 8, 9, VÀ 10 THÁNG 10 NĂM 2015. VÌ ĐÃ VI PHẠM HIẾN CHƯƠNG GHPGVNTN VÀ LUẬT PHÁP HOA KỲ. HƠN NỮA CÁC THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC KHÔNG CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÌ ĐÃ BỊ KHAI TRỪ RA KHỎI GHPGVNTN TỪ NGÀY 2 THÁNG 10 2015.

Thứ hai  : VIỆN HÓA ĐẠO HOÀN TOÀN PHỦ NHẬN «  ỦY BAN THANH LÝ TÀI SẢN CHÙA PHẬT QUANG  » DO ĐẠI HỘI BÁN CHÙA DỰNG LÊN VÌ ĐÂY LÀ TỔ CHỨC PHI HIẾN VÀ PHI PHÁP.

Xin quý vị hãy điền mẫu Phiếu báo dưới đây và gửi về hai địa chỉ  :

*Ủy Ban Thanh Tra Tài Chánh
6709 Howell Sugarland Road
Houston, Texas 77083
Địa chỉ e-mail : bitrireogoi@gmail.com

Hoặc :

*Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
B.P. 60063
94472 Boissy Saint Léger cedex
France
Địa chỉ Email : pttpgqt@gmail.com

( http://www.queme.net/vie/doc/Phieu-bao-2015.pdf )    

******************** 

Tổ hợp Luật sư The Tammy Tran Law Firm tiến hành thủ tục pháp lý yêu cầu Nhóm Giác Đẳng – Steven Điêu – Trần Thị Bạch Vân “Ngưng ngay những việc làm bất hợp pháp”

Tổ hợp Luật sư The Tammy Trần Law Firm vừa chuyển đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế bản tin về việc tiến hành thủ tục «  Lệnh ngưng thi hành  » (Cease and Desist Order) đối với cái gọi là «  Uỷ ban Thanh lý tài sản chùa Phật Quang  » của Nhóm Giác Đẳng – Steven Điêu – Trần Thị Bạch Vân.

Tổ hợp Luật sư The Tammy Trần Law Firm vừa gửi một thư bảo đảm có hồi báo đến 3 người : Sư Thích Giác Đẳng aka Pham Dang, Luật sư Steven Điêu, và bà Trần Thị Bạch Vân, Trưởng ban Uỷ ban Thanh lý Tài sản chùa Phật Quang (gần đây bà này đưa lên mạng một số bài viết vu hãm, đánh phá GHPGVNT và Đức Tăng Thống dưới nặc danh Lăng Già Nguyệt hay Tuệ Kiếm).

Bức thư dài 12 trang. Mở đầu viết rằng  :

«  Thưa Bà Trần, Sư Đẳng và Ông Điêu  :

«  Tổ hợp Luật sư này đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), Viện Hoá Đạo, và Hoà thượng Thích Huyền Việt đại diện GHPGVNTN. Chúng tôi quan tâm việc các ông bà hoàn trả những khoản tiền vay mượn mạo xưng cho những người mạo xưng cho vay, mà không cung cấp cho thân chủ chúng tôi  :

Thứ nhất, bản kế toán tất cả quỹ cúng dường và/hay cho vay  ;

Thứ hai, bằng chứng của những người mạo xưng cho vay là những người đã cho vay hay cúng dường thực sự  ; và

Thứ ba, có thật sự đã nhận nguồn tài chính thu được [từ việc bán chùa] và đã bỏ vào quỹ uỷ thác của GHPGVNTN, vì chẳng thấy trưng bằng chứng bản kê khai tài khoản ngân hàng.

Hơn nữa, nhóm Bà Bạch Vân Trần của cái gọi là Uỷ ban Thanh lý Tài sản chùa Phật Quang đã gọi điện thoại cho nhiều thân chủ của chúng tôi, là những thành viên của GHPGVNTN. Ví dụ như trường hợp của Bà Cindy Hương Nguyễn (Diệu Nghiêm) họ đã gọi điện thoại và thư điện tử (Email), năn nỉ Bà Nguyễn nhận tiền trả lại, [với điều kiện] không kiện Sư Thích Giác Đẳng và Steven Điêu, hay không làm nhân chứng trước toà  ; thì Uỷ ban Thanh lý Tài sản chùa Phật Quang sẽ hoàn tiền.

«  Nay chúng tôi yêu cầu các ông bà chấp hành «  Lệnh ngưng thi hành  » (Cease and Desist Order)  : 1) chấm dứt việc rút tiền trong quỹ cúng dường hay cho vay của GHPGVNTN  ; 2) ngưng việc gây rối và điện thoại tới từng thân chủ của chúng tôi để yêu sách họ chớ làm nhân chứng trước toà  ».

Sau đó, Tổ hợp Luật sư The Tammy Tran Law Firm cho hai ông một bà trên đây biết qua bức thư 12 trang sự truy tố họ qua 11 điểm  :

1) Danh xưng UBCV-GHPGVNTN với tên thường dụng (d/b/a) Văn phòng II Viện Hoá Đạo  ;

2) Sư Giác Đẳng đã từ chức khỏi mọi nhiệm vụ trong GHPGVNTN  ;

3) Mục đích của tân Hội đồng Quản trị bán lén chùa sau khi Sư Giác Đẳng từ chức  ;

4) Việc bán chùa Phật Quang  ;

5) Viện Hoá Đạo GHPGVNTN trao quyền Xử lý Thường vụ cho Hoà thượng Thích Huyền Việt  ;

6) Chiếu Hiến chương GHPGVNTN và Pháp luật tiểu bang Texas, Sư Thích Giác Đẳng không thể và cũng không được giành quyền nắm giữ Hội đồng quản trị. Do việc đã xin từ chức, Sư Thích Giác Đẳng không được quyền bầu 6 người vào cái gọi là «  Hội đồng Quản trị  »  ;

7) Sau khi xin từ chức [hôm 4-8-2015], Sư Giác Đẳng đã tiệu tập khẩn trong vòng 24 tiếng đồng hồ một buổi họp đặc biệt hôm 18-8-2015 để bầu 6 thành viên mới  ;

8) Cái gọi là buổi họp hôm 18-8-2015 thiếu túc số đại biểu quy định  ;

9) Đạo luật công bố phán quyết ở tiểu bang Texas  ;

10) Viện Hoá Đạo GHPGVNTN là cấp lãnh đạo của Giáo hội, câu hỏi đặt ra ai là sở hữu chủ chùa Phật Quang  ;

11) Áp dụng bốn Yếu tố Phán xét sự việc the Quyết định gần đây nhất của Tối cao Pháp viện Texas.

Về tính cách bất hợp lệ của tân Hội đồng quản trị do Sư Giác Đẳng tự ý đưa vào 6 người lạ, mà đứng đầu làm Chủ tịch là ông Steven Điêu, Tổ hợp Luật sư The Tammy Tran Law Firm cho biết  :

“Bởi vì túc số cần thiết không đủ và không có số phiếu của đa số để bầu cử, kết quả của cuộc bầu cử tân Hội Đồng Quản Trị không có hiệu lực và vì thế biểu quyết của cái gọi là tân Hội Đồng để bán chùa Phật Quang là trái luật và vô giá trị.

“Ngày 10 tháng 10 năm 2015, trong nỗ lực khỏa lấp lỗi lầm sau khi vụ bán chùa đã xảy ra, tại cái gọi là Đại Hội Khoáng Đại ở San Jose, Nhóm TT Thích Giác Đẳng đã trưng cầu ý kiến của các vị cho là đại biểu tham dự, với ý định tính thông qua vụ buôn bán vô giá trị bằng cách đơn giản là đưa tay lấy biểu quyết. (1) Tuy nhiên, họ không thể làm như thế vì sự kiện đã quá trễ ! Qua giấy Chứng Nhận Thành Lập Giáo Hội tại Hải Ngoại (Văn Phòng II – Viện Hóa Đạo) đã nộp cho Văn phòng Thư Ký Tiểu Bang Texas, thì Steven Điêu đã xin rằng quyền hạn quyết định công việc điều hành Giáo Hội Con (ở hải ngoại) đã được giao cho Hội Đồng Quản Trị mà thôi. Tuy nhiên, vì Hội Đồng Quản Trị không phải là một Hội Đồng hợp lệ, nên quyết định của Hội Đồng là sai luật và không có giá trị. Do đó quyết định bán chùa Phật Quang coi như phải bị hủy bỏ trước công pháp.

“Hậu quả tất nhiên là, những vị gọi là Đại Biểu này không có quyền hạn biểu quyết hay thông qua việc phát mãi chùa tại Đại Hội Khoáng Đại ngày 8, 9 và 10 tháng 10. (Xin xem TEX. BUS. ORG. CODE § 22.252 (b): "Nếu Tổ Chức Vô Vụ Lợi không cho những thành viên có thẩm quyền biểu quyết, những việc buôn bán tất cả tài sản hay phần lớn tài sản của Tổ Chức Vô Vụ Lợi phải được sự thông qua do biểu quyết của các Ủy viên Hội Đồng Quản Trị như đã quy định theo Điều khoản 22.164.").

“Điều tối quan trọng, là những Đại biểu nói trên không có bất cứ quyền hành gỉ để thành lập Uỷ ban Thanh lý Tài sản Chùa Phật Quang”.

“Việc Giáo Hội UBCV- GHPGVNTN – VIỆN HÓA ĐẠO là một Giáo Hội được tổ chức theo trật tự thứ bậc từ trên xuống là điều không thể tranh cãi.

«  Theo phương pháp Nguyên tắc Trung Lập, quyết định liên quan đến việc: 1) Xác nhận sự từ chức của Thượng Tọa Thích Giác Đẳng vào ngày 08 tháng 8 năm 2015 là cuối cùng; 2) Việc chọn người nào được vào Hội Đồng Quản Trị; và 3) Xác định văn bản Nội quy cần được soạn thảo như thế nào là thuộc thẩm quyền của Giáo Hội Mẹ, là một quyết định của Giáo Hội và không phải thuộc phạm vi của Tòa Án.

“Do đó, Nguyên đơn Giáo Hội Mẹ phải được hưởng quyền pháp lý trên tài sản (chùa Phật Quang) theo phương pháp Nguyên tắc Trung lập, và việc bán tài sản này là hoàn toàn trái phép.

“UBCV – GHPGVNTN, Viện Hoá Đạo yêu cầu quý vị chấp hành lệnh “Ngưng thi hành ” việc phát tán tài sản.

Cái gọi là Uỷ ban Thanh lý Tài sản chùa Phật Quang là tổ chức bất hợp lệ và vô giá trị. Uỷ ban này chẳng có quyền nắm giữ tiền bạc của GHPGVNTN / Giáo hội Mẹ cũng như của chư vị cúng dường hay cho vay. Bà Bạch Vân Trần và những kẻ cùng mưu đồ sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi hành xử sai lầm của họ.

“Chúng tôi têu cầu quý vị ngưng ngay việc gọi điện thoại thân chủ chúng tôi và can thiệp vào mối quan hệ hợp đồng của chúng tôi.

“Xin biết rằng Unified Buddhist Church of Vietnam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Viện Hoá Đạo sẽ khởi tố Bà Bạch Vân Trần và toàn bộ Uỷ ban Thanh Lý Tài sản chùa Phật Quang trong 3 ngày tới để bảo vệ quyền lợi của GHPGVNTN / Giáo hội Mẹ và những người cúng dường hay cho vay”.

Sau đây là bức thư 12 trang bằng tiếng Anh  : Bấm vào trang pdf dưới đây để xem toàn văn 12 trang tiếng Anh  :

( http://www.queme.net/vie/doc/2015-11-09_UBCV_Cease-and-Desist.pdf )  

(1) Only about 150 persons present vis-a-vis thousands of other members who chose not to attend. 


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site