lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Tạp chí biển Việt-Nam tháng 06-2017_7: hãy chung một khối yểm trợ đồng bào trong nước chống HD981 của Tàu cộng - Tổng hợp thông tin giàn khoan hd-981 của Tàu cộng ngang nhiên án ngữ Vịnh Bắc Việt kể từ ngày 16-06-2017

Kính thưa quý vị,

Xin chuyển đến những bản tin quan trọng.

Người Việt chúng ta, hãy chung một khối yểm trợ đồng bào trong nước chống HD981 của Tàu cộng - Tổng hợp thông tin giàn khoan hd-981 của Tàu cộng ngang nhiên án ngữ Vịnh Bắc Việt kể từ ngày 16-06-2017.

Kính mời tham khảo.

Trần-đại-Việt, diễn-đàn thông tin biển Việt-Nam, không có biển nam Tàu.

***

Theo dòng sự kiện:

- Thông báo biểu tình chống Việt cộng Nguyễn Xuân Phúc tại Hamburg, Berlin vào các ngày 06 và 07-07-2017 http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/thong-bao-bieu-tinh-chong-nguyen-xuan-phuc-06-07-07_hamburg-berlin-duc-quoc.shtml

- Tạp chí biển Việt-Nam tháng 06-2017_6: Công an đánh đổ máu người biểu tình chống giàn khoan HD 981 của TC tại Sài Gòn http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/tap-chi-bien-vietnam06-2017_6_con-an-danh-do-mau-nguoi-bieu-tinh-chong-hd981.shtml

- Nhật ký biển Đông tháng 06-2017_6: Sài Gòn bất ngờ nổ ra biểu tình chống giàn khoan HD 981 của Tàu cộng http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/nhat-ky-bien-dong06-2017_6_sai-gon-bat-ngo-bieu-tinh-chong-hd981.shtml

- Tâm thư gởi đến hai em Kelly và Vivian Chỉ một Ban Tổ Chức cho Cộng Đồng Tự Do http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/tam-thu-goi-hai-em-kelly-vivian_chi-1-btc-cho-cong-dong-vn-tu-do.shtml

- Hãy chung là một khối http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/nstn_hay-chung-la-1-khoi.shtml

- Giấc Mơ Cá Hóa Rồng của Ông Vơm http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/giac-mo-ca-hoa-rong-cuaong-vom.shtml

- Nhật ký biển Đông tháng 06-2017_5: Giàn Khoan chệt Xâm Phạm " Vùng Đặc Quyền Kinh Tế VN, " hán ngụy vc Phải làm gì? http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/nhat-ky-bien-dong06-17_5_gian-khoan-chet-xam-pham-vung-dac-quyen-kinh-te_vc-phai-lam-gi.shtml

- Tạp chí biển Việt-Nam tháng 06-2017_5: Giàn Khoan chệt Xâm Phạm " Vùng Đặc Quyền Kinh Tế VN, " hán ngụy vc Phải làm gì? http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/tap-chi-bien-vietnam06-17_5_gian-khoan-chet-xam-pham-vung-dac-quyen-kinh-te_vc-phai-lam-gi.shtml

- Nhật ký biển Đông tháng 06-2017_4: Nếu Không Sớm Giải Trừ Nội Gian việt cọng, Mất Nước - Diệt Tộc Là Không Tránh Khỏi http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/tap-chi-bien-vietnam06-17__4_khong-som-giai-tru-vc-mat-nuoc-diet-toc-khong-tranh-khoi.shtml

- Tạp chí biển Việt-Nam tháng 06-2017_4: Nếu Không Sớm Giải Trừ Nội Gian việt cọng, Mất Nước - Diệt Tộc Là Không Tránh Khỏi http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/tap-chi-bien-vietnam06-17__4_khong-som-giai-tru-vc-mat-nuoc-diet-toc-khong-tranh-khoi.shtml

- Nhật ký biển Đông tháng 06-2017_3: Giàn khoan chệt cộng lại áng ngữ cửa vịnh Bắc Việt, việc gì sẽ xãy ra? http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/nhat-ky-bien-dong06-17_3_gian-khoan-chet-an-ngu-vinh-bac-viet-viec-gi-se-xay-ra.shtml

- Tạp chí biển Việt-Nam tháng 06-2017_3: Giàn khoan chệt cộng lại áng ngữ cửa vịnh Bắc Việt, việc gì sẽ xãy ra? http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/tap-chi-bien-vietnam06-17_3_gian-khoan-chet-an-ngu-vinh-bac-viet-viec-gi-se-xay-ra.shtml

- Tạp chí biển Việt-Nam tháng 06-2017_2: Bài bị xóa trên Thanh Niên: Tàu cộng lại kéo giàn khoan Hải Dương-981 xuống Biển Đông quậy phá http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/tap-chi-bien-vietnam06-2017_2_bai-bi-xoa-tren-thanh-nien.shtml

- Nhật ký biển Đông tháng 06-2017_2: Bài bị xóa trên Thanh Niên: Tàu cộng lại kéo giàn khoan Hải Dương-981 xuống Biển Đông quậy phá http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/nhat-ky-bien-dong06-2017_2_bai-bi-xoa-tren-thanh-nien.shtml

- Bài bị xóa trên Thanh Niên: Tàu cộng lại kéo giàn khoan Hải Dương-981 xuống Biển Đông http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/bai-bi-xoa-tren-bao-thanh-nien-tau-cong-hoat-dong-trai-phep.shtml

- Cận cảnh giàn khoan HD-981 đang hoạt động phi pháp http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/can-canh-gian-khoan-hd-981-hoat-dong-trai-phep.shtml


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site