lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

 

Dẹp nhân quyền cũ rích & đấu tranh cụ thể cho nhân sinh

Chủ đề:Chôn vùi hẳn Cơ chế CSVN để Thăng hóa Xã hội & Phát triển Kinh tế:

Bài MỞ ĐẦU cho Chủ đề:
 
CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN
ĐỂ THĂNG HÓA XÃ HỘI & PHÁT TRIỂN KINH TẾ
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 25.05.2017. Cập nhật 01.06.2017
Links:
1. Website : http://VietTUDAN.net/
2. Facebooks : (a) Phuc Lien Nguyen, (b) Tudan Tudodanchu
3. Twitter: Phuc Lien Nguyen

Cập nhật 01.06.2017:

DẸP ĐI VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN CŨ RÍCH & HÃY ĐẤU TRANH CỤ THỂ CHO NHÂN SINH

Cập nhật hôm nay, 01.06.2017, để phổ biến đến độc giả Bài MỞ ĐẦU cho Chủ Đề CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN ĐỂ THĂNG HÓA XÃ HỘI & PHÁT TRIỂN KINH TẾ mang tầm quan trọng thay đổi hẳn tiêu đề những Phong trào Đấu tranh. Đã nhiều thập niên, dưới tiêu đề NHÂN QUYỀN lùng bùng co dãn như dây thung, chúng ta nêu ra những quan điểm Tự do, Dân chủ, quyền Lập hội, Tự do Tôn giáo... mà kết quả không đi đến đâu vì CSVN dễ lừa đảo để kết án đó là đấu tranh Chính trị và quần chúng cũng thờ ơ hay không hiểu rõ những vấn đề trừu tượng trong phạm trù NHÂN QUYỀN lùng bùng co dãn này. Hãy bỏ những Phong trào đấu tranh NHÂN QUYỀN và chuyển sang đấu tranh cho NHÂN SINH, DÂN SINH cụ thể đối với quần chúng và CSVN không thể vu khống đây là đấu tranh Chính trị được.

Nguyễn Phúc Liên, 01.06.2017

Dưới Cơ chế CSVN, Xã hội tha hóa đến thác loạn và Kinh tế tụt hậu hoàn toàn sánh với những nước trong vùng, ngay cả với Lào và Cao Mên. Chúng tôi hoàn toàn xác tín rằng phải chôn vùi hẳn Cơ chế CSVN để có thể thăng hóa Xã hội và phát triển Kinh tế. Lý do của tha hóa Xã hội và tụt lùi Kinh tế chính là THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ & ĂN HỐI LỘ của mọi đảng viên đảng CSVN có quyền độc tài và đồng thời nắm giữ sinh hoạt kinh tế. Khi mà tham nhũng, lãng phí & ăn hối lộ lan tràn, thì tự đấy phát sinh gian xảo, dối trá được che đậy bằng Luật pháp độc tài làm cho Xã hội không còn tin Nhà Nước và người trong Xã hội nghi kỵ nhau. Một nền Kinh tế bị tham nhũng, lãng phí & ăn hối lộ hoành hành, thì không thể nào có phát triển, thậm chí còn đi thụt lùi.

Với Bài MỞ ĐẦU cho Chủ đề: THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ & ĂN HỐI LỘ, chúng tôi sẽ đề cập đến những điểm sau đây:

=> Nhận định của những Lãnh tụ Chính trị đã sống và điều hành Thể chế Cộng sản

=> Cái nhìn hữu lý về Cơ chế Cộng sản

=> Khai triển Chủ đề bằng những Bài tiếp theo

Nhận định của những Lãnh tụ Chính trị đã sống và điều hành Thể chế Cộng sản

Chúng tôi xin trích dẫn ra đây những câu tuyên bố đầy kinh nghiệm và xác tín của những Lãnh đạo Chính trị được Thế giới biết đến.

1.         Đức Đạt-Lai Lạt-Ma (Dalai Lama), Lãnh đạo Phật Giáo Tây Tạng:

"Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sản nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời"

"Cộng sản sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực, chết đi trong sự khinh bỉ của toàn thể nhân loại"

2.         Cựu Tổng thống đảng Cộng sản Liên sô, ông Mikhail Gorbachev:

"Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng CS. Ngày nay tôi phải đau buồn mà nói rằng:"Đảng CS chỉ biết tuyên truyền và dối trá!""

3.         Tổng thống Nga sô, ông Boris Yeltsin:

"CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó"

4.         Tổng thống Nga sô, ông Vladimir Putin:

"Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời CS là không có trái tim"

5.         Nữ Thủ tướng Đức quốc, bà Angela Merkel:

"CS đã làm cho người dân trở thành gian dối"

6.         Bí thư đảng Cộng sản Nam Tư, ông Milovan Djilas:

"20 tuổi mà theo CS là không có trái tim, 40 tuổi mà không từ bỏ CS là không có cái đầu"

Cái nhìn hữu lý về Cơ chế Cộng sản

Phải tìm ra cái căn bệnh làm tha hóa Xã hội và thụt lùi Kinh tế , đó chính là THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ. Thực vậy, chính cái căn nguyên này gây ra những hậu quả sau đây:

* Gian dối, xảo trá, lừa đảo giữa các đảng viên với nhau, giữa các cấp điều hành công việc chung của nhà nước.

* Tìm bán mọi tài nguyên của quốc gia để bỏ túi riêng mỗi đảng viên

* Bán Lãnh thổ và Lãnh hải cho ngoại bang

* Ăn cướp tài sản của dân chúng

* Bán Lao động Việt Nam cho tài phiệt nước ngoài

* Bán Phụ nữ để làm nô lệ tình dục

* Các Tập đoàn Kinh tế Nhà nước không những lười biếng, mà còn thụt két, thua lỗ

THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ phát sinh và lan tràn từ đâu ?

THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ không phải là cá nhân mà do chính Cơ chế

Nếu là cá nhân, có thể bắt tù bắt tội để làm giảm THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ, nhưng nếu là Cơ chế quyền lực CSVN, thì không thể bắt Cơ chế phải tù tội. Bốn điểm sau đây cho thấy THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ được sinh ra và phát triển lan tràn từ chính Cơ chế mà đảng CSVN bất lực không thể chống lại được:

@        Điểm thứ nhất:

ĐỘC TÀI CHÍNH TRỊ NẮM TRỌN QUYỀN KINH TẾ

Khi nối liền quyền Chính trị với quyền Kinh tế, thì chủ trương này tự nó làm phát sinh THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ và làm cho nó phát triển, lan tràn khắp đảng viên của đảng. Lớn tham nhũng, lãng phí, ăn hối lộ lớn; bé tham nhũng, lãng phí, ăn hối lộ bé. Quyền lực Chính trị mà ngồi bên đống vàng Kinh tế thì thế nào cũng nhặt ít thỏi vàng bỏ vào túi riêng vì “Nhân chi sơ tính tham lam”.

@        Điểm thứ hai:

ĐỘC ĐẢNG NẮM TRỌN QUYỀN TRUYỀN THÔNG

Khi một người THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ, không còn lương tâm từ chính mình nữa, thì tối thiểu dư luận người khác có thể làm mất thanh danh mình cũng có thể ngăn cản việc ăn hối lộ, tham nhũng, lãng phí. Nhưng khi đảng CSVN nắm trọn quyền truyền thông, nghĩa là khóa miệng người khác không được đàm tiếu đến những việc tồi bại, đe tiện của mình, thì THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ vô lương tâm được xổ lồng tự do hoành hành như chỗ không người.

@        Điểm thứ ba:

CHÂN MÌNH NHỮNG LẤM ĐÊ MÊ, LẠI CẦM BÓ ĐUỐC MÀ RÊ CHÂN NGƯỜI

Lớn tham nhũng lớn, bé tham nhũng bé. Thằng đảng viên nào cũng THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ. Chân đứa nào cũng lấm bùn đê mê, thì làm thế nào mà dám khui ra THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ của đứa khác. Trọng lú đe dọa “kỷ luật” Thăng, thì Thăng cũng đe dọa khui ra vợ của Trọng lú. Cách đây 20 Thế kỷ, người ta muốn ném đá giết chết một người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, Đức Giêsu không cần phải nói bênh đỡ cho người đàn bà, mà chỉ lặng thinh viết xuống đất:”Ai là người sạch tội, hãy cầm đá ném người đàn bà này!”. Thế là người ta từ từ rút lui không dám ném đá người đàn bà nữa, người già tháo lui trước, người trẻ lỉnh đi sau !

@        Điểm thứ tư:

DIỆT THAM NHŨNG THỰC SỰ LÀ PHẢI CHÔN VÙI CHÍNH CƠ CHẾ CSVN

Cơ chế CSVN chủ trương Độc tài Chính trị nắm trọn Quyền Kinh tế, từ đó mới phát sinh và lan tràn THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ. Vì vậy, muốn diệt trừ được thực sự những tệ đoan này, phải diệt hẳn đi cái Cơ chế CSVN. Nhưng chôn vùi hẳn đi cái Cơ chế này, thì những đảng viên CSVN hết chỗ ăn cướp mà sống. Thực vậy, cái Cơ chế CSVN giống như bãi PHÂN, ở đó những giòi THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ sinh ra và lớn lên nhung nhúc. Không thể chọn ra từng con giòi để giết, mà phải lấy xẻng HỐT HẲN ĐỐNG PHÂN ĐI, thì mới sạch được THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ.

Khai triển Chủ đề bằng những Bài tiếp theo

Chúng tôi sẽ tiếp tục khai triển Chủ đề THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ & ĂN HỐI LỘ bằng những Bài viết được quy tụ trong những Phần chính sau đây:

1)         PHẦN I

THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ của đảng CSVN là việc sử dụng quyền quản trị Quốc gia để vi phạm bất công đối với tài sản chung của Quốc gia và đối với tài sản riêng của người Dân. Đâu có BẤT CÔNG, thì đó có ĐẤU TRANH ! Như vẫy hệ luận trực tiép từ Bất công vi phạm bởi đảng CSVN chính là việc Đấu tranh của Dân một nước chống lại Bất công do CSVN gây ra. Từ nhiều thập niên, những nhà trí thức trí ngủ luôn luôn đấu tranh dưới phạm trù NHÂN QUYỀN lùng bùng co dãn như dây thung để CSVN dễn lừa đảo. Trong phạm trù co dãn lùng bùng ấy, những quan điểm về Tự do, Dân chủ, quyền Lập hội, quyền Tự do Tôn giáo… được nêu ra để đấu tranh mà CSVN dễn lừa đảo, đồng thời quần chúng cũng không tha thiết cho lắm. Chính vì vậy mà cuộc đấu tranh nhiều thập niên không mang lại kết quả cụ thể. Ngày nay, từ vấn đề THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ, chúng ta đấu tranh cụ thể cho NHÂN SINH chống lại Bất công cướp bóc phương tiện nuôi sống thân xác của người dân. Quần chúng tất nhiên hoàn toàn tha thiết và hiểu thấu vấn đề NHÂN SINH này vì nó liên hệ trục tiếp đến bụng đói, QUYỀN DẠ DẦY (Stomach Right) mà CSVN không thể cắt nghĩa đây là Đây là đấu tranh Chính trị mà chúng thường gán cho những ai đấu tranh cho Tự do, Dân chủ…NHÂN QUYỀN. Hãy bỏ những Phong trào đấu tranh NHÂN QUYỀN lùng bùng co dãn cũ rích để chuyển sang đấu tranh NHÂN SINH, DÂN SINH cụ thể đối với quần chúng mà CSVN không thể vu khống đây là đấu tranh Chính trị.

2)         PHẦN II

Viết cho những người của đảng CSVN còn muối lương tâm và chai mặt cố thủ giữ lại Cơ chế để tiếp tục ăn cắp tài sản quốc gia và ăn cướp trắng trợn tài sản của đồng bào Việt Nam. Viết cho những người làm chính trị xu thời, dưới chiêu bài Hòa Giải Hòa Hợp, muốn bắt tay với CSVN để chia phần ăn cướp tài sản của đất nước và của đồng bào ruột thịt. Viết cho Tuổi Trẻ phát nhất quyết dứt bỏ hẳn Cơ chế CSVN để mới có thể thăng tiến Xã hội và phát triển Kinh tế cho Quê Hương Việt Nam.

3)         PHẦN III

Đưa ra những Nhận định của chính những Hội thảo Nhà nước và Quốc tế xác nhận nguyên do thụt lùi Kinh tế là do THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ & ĂN HỐI LỘ. Trích dẫn ra những trường hợp phá sản của những Tập đoàn Kinh tế Quốc doanh như Dung Quất, Vinashin, Vinaline...

4)         PHẦN IV

Tham nhũng, Lãng phí & Ă Hối lộ trong những Dự án quốc gia. Sự xuống cấp nhanh chóng của những công trình xây dựng hạ tầng cơ sở cũng do tham nhũng, lãng phí & ăn hối lộ trong việc sử dụng những vật liệu kém chất lượng. Việc tham nhũng, ăn hối lộ của nhà cầm quyền đã  làm cho hàng hóa Tầu lan tràn giết Kinh tế Việt Nam tại sân nhà. Tham nhũng, Lãng phí & ăn Hối lộ đang biến Việt Nam thành bãi xả rác kỹ nghệ cho Tầu và quốc tế.

5)         PHẦN V

Hy vọng vào Ý chí của Tuổi trẻ. Việt Nam vẫn còn nguồn Nhân lực và Nguồn vốn chu kỳ tái tạo (Capital renouvellable) để phát triển Kinh tế. Điều kiện tiên quyết là phải chôn vùi hẳn Cơ chế CSVN để mới có thể thăng hóa Xã hội và phát triển Kinh tế trong một Môi trường Chính trị--Luật pháp Dân chủ phù hợp (Envỉonnement Politico-Ju ridique Démocatique Adéquat)

Bài KẾT LUẬN tổng quát cho Chủ đề

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 25.05.2017. Cập nhật 01.06.2017
Web : http://VietTUDAN.net
Facebooks :  (1) Phuc Lien Nguyen  & (2) Tudan Tudodanchu
Chú thích : Một số người vì phe nhóm, đã cố tình viết lệch lạc về Lý Lịch của tôi, nên tôi xin phép cho ở đây cái Link
Lý Lịch NGUYỄN PHÚC LIÊN như sau :  http://www.viettudan.net/36984/index.html
https://www.facebook.com/Viettudan-Luutru-1488164714770552
https://www.facebook.com/viettudan /

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site