lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Tháng tư buồn, ngồi chửi

Tháng tư buồn sắp tới
Ngồi buồn nói láo chơi
Xã nghĩa là cái giống gì?
Nó giống như chuyện cổ tích, thần tiên
Chỉ để kể cho trẻ thơ nghe
Và để cho… bọn cu li việt cọng huyên truyền
Xu mị bọn tiểu yêu và người dân Việt tội nghiệp!
Và…bọn ngụy trí thức xạo ke

Hồi sinh thời nhà văn Xuân Vũ
Khi rời Trường Sơn về hồi chánh
Viết quyển ” Đường đi không bao giờ tới ”
Thật ra là nó có tới
Ba mươi tháng tư bảy lăm nó tới
Phỏng dái hai hòn cả Miền Nam
” Kể từ ngày các ” bác ” dzô đây
Tài sản cửa nhà không cánh mà bay
Má mất vì bạo bệnh
Đâu còn gì để bán? Chỉ còn thân cháu đây!
Tuổi mười sáu thân thể trơ gầy
Mà cũng phải đem đi bán
Mỗi ngày đong gạo khoảng một tô ”
Mười sáu tấn vàng tài sản Miền Nam
Chúng cướp đem về Hà lội
Chia chác nhau mỗi thắng mấy trăm ký
Đem đi tẩu tán khắp thế giái
Thế giái đại đồng tư bản ĐỎ
Miệng chúng hô ” vô sản chính chiên”
Đổ mười bọn trí gian hải ngoại
Và bọn trí sản kách miệng trong nước
Chúng hô hào hòa hiệp hòa khí
Hiệp tác với trùm việt cọng phản tỉnh, tiến bộ
Cải sửa, đổi mới chế độ cu li việt cọng
Để tránh ” Đổ máu – Tàn phá ”
Máu là máu của ai?
Là máu của anh hùng tử sĩ
Chớ đâu phải máu bợn nhơ của phường bán nước
Tài sản là của ai?
Là của người dân Việt
Chớ đâu phải của ông của cha gì của phường vc đạo tặc
Muốn có Tự do và Dân chủ
Phải hy sinh xương màu
Như 250,000 hồn tử sĩ gió ù ù thổi Miền Nam ngày trước
Như trí thức, văn nghệ sĩ và tuổi trẻ Ukraine yêu nước ngày nay
Mới diệt được sói lang việt cọng
Đù má bọn việt gian việt cọng giả danh trí thức
Nõ mồm ngâm luân lý Đồ Chiểu, Lục Vân Tiên
” Khoan khoan ngồi đó chớ ra
Nàng là phận gái ta là phận trai ”
Chúng nó hèn bèn ra vẻ chính chiên
Giở giọng đạo đức bà tú để
Thương dân mến nước cái mẹ rượt gì
Bọn làm chánh trị hoạt đầu cải lương cải cách
Chỉ biết bưng bô việt cọng tìm danh lợi
Chỉ là bọn theo đóm ăn tàn mà nói giọng cầu cao
” Tranh đấu có tổ chức, cương lĩnh, sách lược ”
Rõ là đồ nói láo xạo ke cho qua tang lề
Chửi mệt quá rồi xin dừng lại ở đây

Tháng tư buồn, ngồi chửi
Nguyễn Nhơn


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site