lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Tại sao tôi ghét nhạc Trịnh?

Đơn giản chỉ vì nó là thằng hèn nhát trốn lính

Lại kết bè tụ đảng, lập nhóm du ca phản chiến

Tuyên truyền ủy mị làm nản lòng chiến sĩ

Sau ngày phỏng giái đi tù việt cọng

Chiều tà, trên đồi Phượng Hoàng

Căn cứ cũ Trung đoàn 43, Sư đoàn 18

Nay là trại tù khổ sai vc Z30

Nắng vàng thoi thóp trên cánh rừng bằng lăng

Lấp lánh lá vàng

Dưới chân núi Chứa Chang

Gã tù trẻ nhớ nhà, nhớ vợ, con thê thiết

Đội trưởng bắt nhịp cất lời ca

" Từ ruộng đồng hoang vu hôm nay

Xin hãy hát với nhau lời nầy

Dù nhọc nhằn trên đôi tay khô

Xin hãy gắng, gắng lên từng giờ

..............

Đất ta, ta tới, đất ta, ta ngồi

Đất cho ta sống, quê hương ta bồng

Đất cho ta chết, quê hương ta về..."(*)

.............

Tiếng hát như lời kinh chạy đàn

Lòng cảm thấy thê lương

Thế mới biết tác dụng của thứ nhạc phản chiến

Làm nản lòng người chiến sĩ nơi tiền tuyến!

Nguyễn Nhơn

(*) Hát Từ Đồng Hoang - Miên Đức Thắng

Một cặp với Trịnh Công Sơn

VÔ THƯỜNG

Có, không?

Cũng có mà cũng không!

" Không sanh cũng không diệt
Không thị cũng không phi
Không thường cũng không đoạn
Không đến cũng không đi
Con cúi đầu đãnh lễ
Như Lai tối tôn thắng "

( Trung Quán Luận )

**

- Đọc thêm: Chùm Thơ Trịnh công Sơn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 - Lu Hà

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site