lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Dịch nghĩa thần chú

BÁT NHÃ BALAMATDA TÂM KINH

Rot cuoc doc kinh, tri chu ma khong biet khong hieu va khong ro y nghia cua cau Chu la gi ?
Cau chu sau cung : " yet de yet de Ba la yet de ba la tang yet de Bo De Tat Ba Ha "
Doc nhu con vet,
Ha ha ha!!!
( SunTzu Ngo : Phê bình bài viết “ Thử cố gắng bước vào cửa Thứ nhất Động Thiếu Thất của Nguyễn Nhơn )

Nhớ hồi mới hạ Hoàng Liên Sơn
Thượng KTM Di Linh – Bảo Lộc
Ngày ngày xơi cơm mít luộc chấm muối
Hiu hiu cuốc đất canh dâu tằm
Đêm đêm chong đèn con cóc đọc kinh Phật
Một bửa đứa em gái moi trong bọc sách
Còn cất dấu được sau cơn giặc cờ đỏ
Đốt sách, lưu đày sĩ phu Miền Nam
Quyển sách mỏng chú giải
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
của Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Đọc đã hơn 30 năm qua
Mà còn nhớ lõm bõm như vầy:

Gate gate
Paragate
Parasamgate
Bodhi svaha

Tàu âm:
Yết đế yết đế
Ba la yết đế
Ba la tăng yết đế
Bồ đề tát bà ha

Tàu dịch nghĩa:
Khứ khứ
Chúng đồng khứ
Chúng đồng khứ bỉ ngạn
Bồ đề tốc viên thành

Ta dịch:
Tới tới
Đồng cùng tới
Đồng cùng tới bờ bên kia
Vinh quang thay, đạo Bồ đề

Tây dịch:
Arrive, arrive
Tout arrive
Tout arrive sur l'autre rive
Glorieux Bodhi

Hơn 30 năm về trước, học hỏi kinh Phật trong nước việt cọng vô cùng khó khăn mà kẻ sơ học còn hiểu biết được như vậy.

Huống chi ngày nay, chỉ vào google, click một cái, kinh sách trạc vô thiên lũng. Chỉ một trang wikipedia phổ thông đính kèm mà đọc đã hoa mắt!

Hàng thức giả trong đạo Phật đều biết Phật có một hệ thống từ ngữ riêng dùng chú giải kết thúc các thời pháp, nhưng theo truyền thống, các vị không dịch nghĩa các câu thần chú.

Vậy đó, “ chú “ Ngô tàu “ hay chú “ Ngò Nhựt “ không nên phóng bút viết tràn.

Đực làng Bưng Cầu
cẩn bút


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site