lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Nhật ký biển Đông tháng 06-2017: Dẹp nhân quyền cũ rích & đấu tranh cụ thể cho nhân sinh_Viễn ảnh đen tối của Việt Nam trước âm mưu thâm độc của Tàu cộng

Chúng tôi kính chuyển tới quý vị Nhật ký biển Đông tháng 06-2017 với chủ đề: Dẹp nhân quyền cũ rích & đấu tranh cụ thể cho nhân sinh_Viễn ảnh đen tối của Việt Nam trước âm mưu thâm độc của Tàu cộng.

Nội dung các tác giả mong muốn nêu lên tình trạng vô cùng đen tối của đất nước Việt-Nam đã và đang là thuộc địa cho Tàu cộng khai thác, đầu độc dân tộc Việt, cũng như những nỗ lực chiến đấu, thay đổi chiến lược cần thiết đứng trước hoàn cảnh vô cùng khó khăn hiện tại. Hơn thế nữa, Một số bài viết khác đang gióng lên những tiếng chuông báo động về việc Tàu cộng đang hủy diệt môi trường sống trên thế giới. Trong đó, cuộc sống của quý vị, của chúng ta sẽ ảnh hưởng nặng nề trong thời gian sắp tới, nếu các tổ chức chính trị, bảo vệ môi trường của người Việt, người ngoại quốc không lên tiếng báo động.

Không những trong nước Việt-Nam cần phải phát động những cuộc đấu tranh cho nhân sinh (tức là bảo vệ các môi trường sống), ngay ở hải ngoại cuộc đấu tranh cho nhân sinh càng cần phải phát động mạnh mẻ hơn bao giờ hết để bảo vệ môi trường sống cho chính mỗi người trong chúng ta và các thế hệ con cháu mai sau.

Mời quý vị tham khảo các bản tin đính kèm trong Nhật ký biển Đông.

Trần-đại-Việt, diễn-đàn thông tin biển Việt-Nam, không có biển nam Tàu.

***

- Dẹp nhân quyền cũ rích & đấu tranh cụ thể cho nhân sinh http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/dep-nhan-quyen_dau-tranh-cho-nhan-sinh.shtml

- Viễn ảnh đen tối của Việt Nam trước âm mưu thâm độc của tàu cộng http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/vien-anh-den-toi-cua-viet-nam.shtml

- Khởi tố đám lãnh đạo Cộng sản Việt-Nam ăn hối lộ để Formosa phá hoại môi trường http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/to-cao-csvn-an-hoi-lo-formosa-huy-hoai-moi-truong-bien-viet.shtml

- Chiến đấu hay Hàng giặc? (I) http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/chien-dau-hay-dau-hang-tau-cong1.shtml; Chiến đấu hay Hàng giặc? (II) http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/chien-dau-hay-dau-hang-tau-cong2.shtml; Chiến đấu hay Hàng giặc? (III) http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/chien-dau-hay-dau-hang-tau-cong3.shtml;

- Con Đường Nam Tiến của Tàu Cộng http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/con-duong-nam-tien-cua-tau-cong.html

- Chiến đấu hay là chết http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/chien-dau-hay-dau-hay-la-chet.shtml

- Chừng Nào Mới Hết XIN - CHO ? http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/chung-nao-moi-het-xin-cho.shtml

- Nếu Cứ Làm Chánh Trị XIN - CHO, Mất Nước - Diệt Tộc Là Điều Chắc Chắn http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/lam-chinh-tri-xin-cho-mat-nuoc-diet-toc-la-dieu-chac-chan.shtml

- Thư mời ngày Quân Lực 2017 tại California Hoa Kỳ http://www.vietnamsea.org/vietnamwarsummit/thu-moi-tham-gia-ngay-quan-luc-2017.html

- Thư mời ngày Không Lực Việt-Nam 2017 tại California Hoa Kỳ http://www.vietnamsea.org/vietnamwarsummit/thu-moi-tham-gia-ngay-khong-luc-2017.html

- Thông Báo_Lễ Tưởng Niệm Ngày QLVNCH thứ bảy 24.06.2017 tại Frankfurt Đức quốc http://www.vietnamsea.org/vietnamwarsummit/thong-bao-le-tuong-niem-qlvnch-tai-frankfurt-duc-quoc.html

- Hội thảo môi trường Liên Âu_Tàu cộng_Brussels, Bỉ 02-06-17: Nói không với Tàu cộng là bảo vệ môi trường tốt nhất http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/eu-and-china-to-hold-summit-on-june-2-focus-on-climate1.shtml

- Tàu cộng PHÁ HUỶ SINH CẢNH VÉT NẠO CÁC ĐẠI DƯƠNG http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/tau-cong-pha-huy-cac-dai-duong.shtml

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site