lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Ái Sắc Dục!

*

Lê Huy Trứ

Trong Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương – Chương 24, Ðức Phật dạy rằng, “Trong các thứ ái dục, không gì đáng ngại bằng sắc dục. Lòng ham thích sắc đẹp to lớn không gì sánh bằng. May thay, chỉ có một mình nó mà thôi. Nếu có hai thứ như thế thì khắp thiên hạ không ai có thể tu Ðạo được cả!”

Theo Phật Giáo, sắc tướng là vô thường, bản chất của sắc tướng là vô ngã, nó tự nghiệp quả và nhân duyên mà hiện hữu không phải là thực chất.  Kinh viết: Bản chất của sắc tướng là nhơ uế. Nhìn lại hình hài một con người để thấy rõ điều này.  Theo tôi bản chất của vô sắc tướng không nhơ uế, không sạch sẽ.  Những cấu tạo của vật lý nguyên tử, phản ứng hóa học của vạn vật kể cả cơ thể con người, tự nó không dơ không sạch mà là như thị tri kiến.  Cho nên quan niệm, xấu đẹp, dơ sạch, thơm thúi chỉ là phân biệt nhị nguyên từ vô minh, từ ngũ uẩn giai không mà ra chứ không phải thực tại. 

Da phấn, tóc thơm với má đào,
Khi nhìn, ai cũng thấy nao nao.
Thực chất chỉ toàn xương với thịt,
Giết người đau đớn chẳng cần dao.
~ Trần Nhân Tông

Cho nên thành dục khó vượt qua, sông ái dễ bị mê đắm ngay những kẻ anh hùng cũng không qua nổi ải mỹ nhân.  Sắc ái còn là một thử thách khó nhất đối với những kẻ tu hành.  Ngay cả những cư sĩ tại gia cũng phải tiết dục nếu quyết chí tu hành đắc đạo. 

Muốn giác ngộ thì phải xa lìa ái dục, xả dục như Đức Thế Tôn đã làm không có cách gì khác hơn là phải viễn ly tâm hệ lụy ái dục, từ bỏ ái dục và cuối cùng đoạn trừ ái dục để giác ngộ thoát khỏi luân hồi đau khổ.  Nói thì dễ thực hành khó.  Vì khoái lạc là mặt trái của đau khổ là sở trụ của thế gian. 

Lửa dục ghê lắm ai ơi!

Ái ân cũng vậy, đốt người, đốt ta!

Lưới nào bằng lưới si mê,

Sông nào sánh được ái hà sông sâu?

~ Lê Huy Trứ ~

Đơn giản hơn, sắc đẹp làm gia tăng lòng ham muốn của dục tình nhưng sắc đẹp không phải chỉ một mình nó là nguyên nhân của sự ham muốn tình dục dĩ nhiên còn có cái thứ hai, chiếm đoạt và thứ ba tiêu hủy nó nữa. 

Vua Trần Thái Tông là một minh quân nhưng trước khi giác ngộ, ngài đã rất biết tận hưởng sắc dục như bất kỳ những ông vua khác trên thế gian trước khi đi tu.  Trong bài “Rộng nói về sắc thân” ngài đã nói rõ cái ‘ô uế’ của sắc đẹp của thân qua các câu sau:

Đầu sọ khô cài trâm giắt ngọc,

Túi da hôi ướp xạ xông hương,

Cắt lụa là che đậy máu tanh,

Dồi son phấn át thùng phân thối.

Trang sức như thế trọn là gốc nhớp.

Không thể nơi đây tự thẹn lại hướng trong ấy mến yêu.

Theo La Rochefoucauld thì lòng ích kỷ cũng chính là cội nguồn của sự che chở của “tình mẫu tử,” của “từ thiện,” và của “lòng bác ái”  khác với lòng từ bi (compassion.) Và cái tính dục của Freud cũng bỗng chốc mang vẻ đẹp huyền ảo của tình yêu.  Đó là điều mà Freud gọi là sublimation Psychology: the diversion of the energy of a sexual.)  Tôi tạm dịch là ‘khoái lạc của năng dục, hay nguồn khoái lạc của tình dục.’

Ái dục không tướng, vô sắc hình.

Biết tính lạ thường dễ mấy ai?

Muốn biết cái dâm cho thật rõ,

Từ chiều cứ ngủ đến canh năm.

~ Lê Huy Trứ ~

Tóm lại, ái sắc dục, có thể nói là sự đam mê hệ lụy, nó không loại trừ bất cứ đối tượng nào, bất kể tuổi tác, giống nòi.  Ái dục, yêu thương đã được những bật thiện tri thức phân tích rất nhiều nhưng ít thấy ai tìm ra được phương pháp hửu hiệu để diệt dục, chỉ có thể tiết dục hay lìa xa dục vọng vì không thể diệt được cái tập quán tự nhiên từ vô lượng kiếp của nhân sinh.   

Những lời thơ này chỉ dành riêng cho một mình tui, vô cư sĩ:

Vâng lời thầy đi quét lá đa,

Lá đa xanh bay nhảy khắp nơi.

Lá đa vàng rơi rụng la đà,

Lá đa xanh, vàng ta quét trọn.

~ Lê Huy Trứ ~

Ở đời ái dục hãy tùy duyên

 Đói dục thì ăn, mệt ngủ liền

 Trong nhà có dục thôi tìm kiếm

 Đối cảnh không yêu chớ hỏi tiền.

 ~ Lê Huy Trứ ~

Hít vào mắt lim dim

 Thở ra miệng cười ruồi

 Ái ân trong giấc mộng 

 Giờ phút đẹp tuyệt vời...

~ Lê Huy Trứ ~

Đang mơ bỗng nghe tiếng vợ hét,

 Tỉnh giấc hôn trầm lũ gái xanh,

 Một tiếng sấm sư vừa chấn động,

 Khắp thân cây cối nẩy mầm xanh.

 ~ Lê Huy Trứ ~

Đã mang ái nghiệp vào thân

 Cũng đừng trách lẫn người gần người xa

Sắc yêu ở tại lòng ta

 Ái ân kia mới bằng ba chữ tài.

 ~ Lê Huy Trứ ~

Trăm năm trước thì ta chưa ái

 Trăm năm sau ái cũng như không

 Cuộc đời sắc dục không không

 Trăm năm còn lại tấm lòng ái ân

 ~ Lê Huy Trứ ~

 

Sắc như điện chớp có rồi không

 Ái sắc xuân tươi héo thu vàng

 Trong ái thịnh suy, không sợ hãi

 Ái ân ái ái giọt sương hồng

 ~ Lê Huy Trứ ~

Thân như tường vách đã lung lay
Lật đật người đời những xót thay
Nếu được lòng không không tướng sắc
Sắc Không ẩn hiện mặc vần xoay
~ Thiền sư Viên Chiếu ~

Giới giữ cho thân sạch lỗi lầm

Cho tâm như ngọc dồi tâm

Cho hoa trí tuệ tươi ngàn kiếp

Cho quả từ bi đẹp bội phần

~ Khuyết Danh ~

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site