lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Outflows Are Back: $87B Leaves China in November

By Valentin Schmid, Epoch Times | December 7, 2015

Last Updated: December 8, 2015 8:09 am

china economics:$87B Leaves China in November

A guide stands in front of an electronic board at the entrance of a bank in Beijing on April 23, 2013. (Wang Zhao/AFP/Getty) 

China seemed to have caught a break in October, but capital outflows came back in full force in November.

According to central bank data, foreign exchange reserves fell $87 billion to $3.44 trillion. The drop is almost as large as the record of $94 billion set in August.

“The increased likelihood of a December Fed rate hike will also have added to outflow pressures,” Capital Economics writes in a note to clients.

The Dec.7 fixing for the Chinese yuan suggests these pressures persist in December.

The People’s Bank of China (PBOC) set the midpoint r ate at 6.3985 per dollar prior to market open, 0.21 percent weaker than the previous fix 6.3851, the lowest since late August.

Chinese capital outflows are a hot topic because until the trend reversed in 2014, the country just kept accumulating foreign capital to the tune of $4 trillion. It has been downhill ever since and total capital outflows could hit $1 trillion by the end of the year.

china economics:$87B Leaves China in November

(Capital Economics) 

A slow economy, a falling stock market, an increasing number of corporate defaults, and a post-bubble real estate market force domestic and international investors to get their money out.

When China sells foreign exchange reserves, it sells mostly U.S. Treasurys to keep the value of the yuan stable.

But the drop in foreign exchange reserves do not reflect the total of capital outflows. Foreign trade, foreign direct investment, as well as swings in the value of the assets held as foreign exchange reserves also influence this figure.

According to Capital Economics, movements in asset values and currencies reduced the dollar value of the foreign exchange reserves by around $30 billion. So the PBOC only actively sold $57 billion.

Capital Economics then adds back the trade surplus for November ($57 billion) and calculates total outflows of $112 billion.

READ: How to Calculate an Estimate of China’s Capital Outflows

According to Goldman Sachs, the currency valuation figure could be as high as $47 billion.

Goldman also thinks PBOC data is not comprehensive, as it neglects the activity of the state controlled banking system.

“Headline foreign exchange reserve data may not necessarily give a comprehensive picture on the underlying trend of [currency] conversion by corporates and households,” the analysts write. China’s sovereign wealth fund SAFE releases this data on Dec. 17.

china economics:$87B Leaves China in November

(Capital Economics) 

However, the analysts think the recent addition of the yuan to the International Monetary Fund’s (IMF) reserve currency basket doesn’t have anything to do with the weakening of the yuan and foreign exchange outflows.

READ: The IMF’s Reserve Currency Explained

“The PBOC appears concerned that a depreciation would set back their efforts to encourage increased international use of the currency and could slow the process of economic rebalancing toward consumption,” writes Capital Economics.

http://www.theepochtimes.com/n3/1914271-outflows-are-back-87b-leave-china-in-november/?sidebar=todaysheadline

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site