lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

justice news

First U.S.-China High-Level Joint Dialogue on Cybercrime and Related Issues Summary of Outcome

On Dec. 1, 2015, in Washington, D.C., Attorney General Loretta E. Lynch and Department of Homeland Security Secretary Jeh Johnson, together with Chinese State Councilor Guo Shengkun, co-chaired the first U.S.-China High-Level Joint Dialogue on Cybercrime and Related Issues.  Under the commitments made by U.S. President Barack Obama and Chinese President Xi Jinping during the state visit in September 2015, the primary objectives of the dialogue were to review the timeliness and quality of responses to requests for information and assistance with respect to cybercrime or other malicious cyber activities and to enhance cooperation between the United States and China on cybercrime and related issues.  In addition to members of the Departments of Justice and Homeland Security, representatives from the Department of State, National Security Council and Intelligence Community participated for the United States, while the Chinese delegation included representatives from the Committee of Political and Legal Affairs of CPC Central Committee, the Ministry of Public Security, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Industry and Information Technology, the Ministry of State Security, the Ministry of Justice and the State Internet Information Office.

During the dialogue, both countries discussed ways to enhance cooperation within the bounds of each nation’s legal framework and assessed progress made on cases identified during their discussions in September 2015.  They reached the following specific outcomes:

1. Guidelines for Combatting Cybercrime and Related Issues.  Attorney General Lynch, Secretary Johnson and State Councilor Guo reached agreement on a document establishing guidelines for requesting assistance on cybercrime or other malicious cyber activities and for responding to such requests.  These guidelines will establish common understanding and expectations regarding the information to be included in such requests and the timeliness of responses.
2.Tabletop Exercise.  Both sides decided to conduct a tabletop exercise in the spring of 2016 on agreed-upon cybercrime, malicious cyber activity and network protection scenarios to increase mutual understanding regarding their respective authorities, processes and procedures.  During the tabletop exercise, both sides will assess China’s proposal for a seminar on combatting terrorist misuse of technology and communications, and will consider the U.S.’s proposal on inviting experts to conduct network protection exchanges.   
3. Hotline Mechanism.  Pursuant to the commitment between the two presidents to establish a hotline for escalation of issues that may arise in the course of responding to cybercrime and other malicious cyber activities, both sides decided to develop the scope, goals and procedures for use of the hotline before the next High-Level Dialogue. 
4. Enhance Cooperation on Combatting Cyber-Enabled Crime and Related Issues.  Both sides decided to further develop case cooperation on combatting cyber-enabled crimes, including child exploitation, theft of trade secrets, fraud and misuse of technology and communications for terrorist activities, and to enhance exchanges on network protection.  Both sides decided to improve cooperation among the relevant agencies, within the framework of the high-level dialogue, on network protection issues. U.S. and Chinese cyber incident and network protection experts will meet on Dec. 3, 2015, and will continue to meet regularly during future dialogues.  
5. Second U.S.-China High-Level Joint Dialogue on Cybercrime and Related Issues.  Attorney General Lynch, Secretary Johnson and State Councilor Guo decided to schedule the second U.S.-China High-Level Dialogue on Combatting Cybercrime and Related Issues in June 2016.  The dialogue will take place in Beijing, China. 

http://www.justice.gov/opa/pr/first-us-china-high-level-joint-dialogue-cybercrime-and-related-issues-summary-outcomes-0

15-1469

Office of the Attorney General

Cyber Crime

Updated December 2, 2015


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site