lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Ngày mười bảy tháng hai !

(Ngày TC xâm lược VN, 17/2/1979)

Biên cương Bính Thân về
Nắng xuân vàng rực rỡ
Viếng mồ anh em nhớ
Ngày cưới ở hai quê
 
Rộn ràng tràng pháo nổ
Trẻ con đứng đầy đường
Nhìn nhà trai đi bộ
Qua Bến Đò mà thương!
 
Tết Kỷ Mùi anh đi
Qua Đò em bật khóc
Anh hứa Canh Thân về
Sẽ cùng vui hạnh phúc!
 
Nhưng nào ai ngờ được
Ngày Mười Bảy tháng Hai!
Giặc Tàu sang xâm lược
Chỉ sau có mấy ngày
 
Chúng giết anh trên đồi
Mẫu Sơn heo hút gió
Nhìn mộ anh nằm đó
Âm thầm nước mắt rơi!
 
Ba mươi bảy năm rồi
Không mấy ai dòm ngó
Bởi vua quan mình sợ
Tàu trừng phạt, anh ơi!
 
Xuân này em cùng mẹ
Sẽ rước mộ anh về
Nơi làng quê nhỏ bé
Cùng ông bà anh nghe!
 
Bởi Mẫu Sơn đã khác
Sắp thành đất Tàu rồi
Biên cương giờ buồn lắm
Ai thương mình, anh ơi!
 
Anh có thiêng hãy độ
Cho đất nước, xóm làng
Cháu con luôn mạnh khỏe
Để đánh Tàu xâm lăng!

Hà Nội, 16/2/2016
Đặng Huy Văn

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site