lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Hay Tổ quốc là quần đảo Hoàng-Sa máu thịt?

(Viết tặng Trần Ích Tắc nhân ngày Hải Chiến Hoàng Sa)
 
Trần Ích Tắc ơi  
Tổ Quốc là gì
Mà thiêng liêng đến thế?
Tổ Quốc là đảng của bác Hồ để lại
Phải không ông?
Nó từng khiến triệu người con
Nguyện chỉ trọn đời hi sinh cho đảng
Mà không quan tâm đến việc giặc Tàu xâm lăng  
Đang xâm phạm Biển Đông?
 
Hay Tổ Quốc
Là quần đảo Hoàng Sa máu thịt?
Nơi ngày 19/1/1974
Đã bị cưỡng chiếm bởi giặc Tàu
Khiến Trung tá VNCH Ngụy Văn Thà
Cùng 74 Nghĩa Sĩ
Đã nằm lại giữa Hoàng Sa
Vì nền độc lập dài lâu!
 
Hay Tổ Quốc
Là quần đảo Trường Sa yêu dấu?
Nơi giặc Tàu đang xâm lấn ngày đêm
Biến đảo đá thành sân bay
Nhằm lâu dài xâm lược  
Mà Chiêu Thống ham ngai vàng
Không biết nhục  
Cứ cuồng điên!
 
Hay Tổ Quốc
Là cảng Sơn Dương-Vũng Áng?
Nơi 70 năm đã bị thuê trọn
Bởi giặc Tàu
Nhằm xây thành cảng nước sâu
Cho tàu ngầm lai vãng
Để Sơn Dương, Tam Á(*)
Nối liền nhau!
 
Hay Tổ Quốc
Là nóc nhà Đông Dương hùng vĩ?
Nơi giặc Tàu đang  
Khai bô xít Tây Nguyên
Đem sang vạn công nhân
Lấy vợ, sinh con, lập làng ở lại
Như con cháu của Triệu Đà
Thuở Bắc Thuộc đầu tiên!
 
Hay Tổ Quốc
Là Thác nước thiêng Bản Giốc?
Ngày xưa của cha ông
Nay thành “sở hữu cùng”
Việt một nửa, còn giặc Tàu một nửa
Vì muốn giữ ngai vàng mà ai đó
Đã cho không!
 
Hay Tổ Quốc
Là Mục Nam Quan cột mốc?
Nơi năm xưa Nguyễn Trãi
Tiễn chân cha
Nay đã bị Lê Chiêu Thống
Đổi ngai vàng cắt đất
Chỉ vì ngôi báu mà Việt gian
Bán đứng cả
Sơn Hà!
 
Hay Tổ Quốc
Là Bạch Đằng Giang, Vạn Kiếp?
Là Chương Dương Độ, Hàm Tử Quan
Ba lần thắng Nguyên Mông?
Là Đống Đa, Ngọc Hồi, Chi Lăng
Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội?
Khiến chục vạn quân Thanh khuất phục
Đức Quang Trung!
 
Hỡi triệu người con
Mau bừng tỉnh  
Vì giang sơn nước Việt!
Hãy cảnh giác non sông
Trước hiểm họa giặc Tàu!
70 năm lệ thuộc đã quá đủ rồi
Giờ đã đến lúc quyết định
Một Việt Nam Độc Lập tự cường
Hay sẽ bị Bắc thuộc
Đến nghìn sau?
 
Hà Nội, 19/1/2016
Đặng Huy Văn
 
(*).Cảng nước sâu Sơn Dương-Vũng Áng, Hà Tĩnh (đã bị cho giặc Tàu thuê 70 năm để làm cảng “dân sự” lâu dài) nằm cùng vĩ độ với quân cảng tàu ngầm Tam Á, Hải Nam, Trung cộng.

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site