lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Đặng Huy Văn: Chỉ còn 10 ngày nữa là đến dịp kỷ niệm lần thứ 37 ngày giặc Tàu cộng sản tràn sang xâm lược 6 tỉnh Biên Giới Phía Bắc của nước ta, ngày 17/2/1979. Nhìn những em bé vùng cao quét tuyết trên mộ các Liệt Sĩ chống Tàu nơi Biên Giới mà tôi không cầm được nước mắt khi nhớ tới Các Anh. Các Anh ơi! Tuổi trẻ Việt Nam ngày nay đã nhận chân được ai là kẻ thù xâm lăng truyền kiếp và ai là bè lũ Lê Chiêu Thống vì muốn giữ ngai vàng mà thân Tàu bán nước. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng Tuổi Trẻ Việt Nam sẽ mãi xứng là Con Lạc, Cháu Hồng của giang sơn nước Việt bốn ngàn năm! 

Để nghìn sau xứng danh con Lạc cháu Hồng !

Bính Thân đang về
Các Anh ơi lạnh lắm
Đông Ất Mùi
Tuyết phủ trắng Nghĩa Trang
37 năm
Các Anh giành chiến thắng
Nằm dưới mồ
Tuyết lạnh thấu hay chăng?
 
Thấu chăng Các Anh?
Tấm lòng dân Biên Giới
Khi gió Đông Bắc tràn về
Lạnh cắt ruột xé gan
Những em bé học sinh
Vào Nghĩa Tang quét tuyết
Đỡ buốt xương
Thấu đất Các Anh Nằm!
 
Tại Hội Nghị Thành Đô dù ai quên
Nhưng lòng dân Biên Giới
Vẫn ngày ngày
Vào thăm viếng Nghĩa Trang
Tổ Quốc bốn ngàn năm đâu rồi?
Mà Nấm Mồ Viễn Xứ
Đang ngày đêm
Gọi Tuổi Trẻ “Lên Đàng”(*)
 
Này Mác, này Lê, này Hồ…
Ai cứu nước?
Để Tuổi Trẻ sẽ noi gương
Lên đàng cứu giang sơn
Trước lũ truyền kiếp xâm lăng
Hán, Nguyên, Minh, Thanh, Tàu cộng
Vang vọng tự ngàn năm
Những tiếng thét căm hờn!
 
Đây Bạch Đằng Giang
Triệu hồn hô “Sát Thát!”
Để giặc Minh mãi ngàn đời  
Khiếp hãi Ải Chi Lăng!
Đây Ngọc Hồi, Đống Đa
Nơi Quang Trung xuất trận
Để Hoàng Sa
Ngụy Văn Thà đứng hiên ngang!
 
Tuổi Trẻ Việt Nam lên đàng
Quyết đánh tan Mao-Mác
Quân lọc lừa làm dân Việt lầm than!
Nay dù bay cố ôm chân Tàu cộng
Thì nay mai nhất dịnh sẽ suy tàn!
 
Hỡi bầy Lê Chiêu Thống!
Sao chúng bay không một lần
Thăm Nghĩa Trang nơi Biên Giới?
Chúng bay sợ cộng Tàu
Sang trừng phạt phải không?
Chẳng lẽ chỉ vì tiền bạc và ngai vàng
Mà bay quên Tổ Quốc?
Đến nỗi không có một đứa nào
Hổ thẹn với cha ông?
 
Hỡi Tuổi Trẻ Việt Nam
Hãy lên đàng đi đánh giặc!
Giặc Tàu Mao đang xâm lấn Biển Đông
Giặc Việt gian lụy Trung Hoa cộng sản
Để nghìn sau
Xứng Con Lạc, Cháu Hồng!

 
Hà Nội, 6/2/2016
Đặng Huy Văn
 
(*). “Lên Đàng” là tên một bài hát mà Tuổi Trẻ Việt Nam ngày nay rất thích hát.

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site